אודות החברה

שיח מדיקל גרופ בע"מ
260,633
פארמה
1987
קסלמן וקסלמן
249
520036567
09-7700009
077-4462481
רח' פעמי אביב 23, גבעת ח"ן 4390500
עד יולי 2017 עסקה החברה, שיח מדיקל גרופ בע"מ (לשעבר ביונד טיים), בפיתוח, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של פתרונות טכנולוגיים למערכות טיהור והשבת שפכים, העושים שימוש בטכנולוגיות ביולוגיות.
בספט' 2019 הושלמה עסקת מיזוג (על דרך של החלפת מניות) עם חברת שיח שריד בע"מ, באופן שהחברה רכשה את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של שיח. החל ממועד השלמת העסקה, עוסקת החברה (באמצעות שיח כאמור), בתחום הקנאביס הרפואי. בתוך כך, שונה הסיווג הענפי של שיח מדיקל מענף חברות מעטפת לענף ביומד-פארמה.
חברת שיח שריד עוסקת בין היתר, בריבוי, גידול, עיבוד, ייצור, שיווק והפצה של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי, וכן פיתוח גנטיקות ייחודיות, מוצרים נוספים מבוססי קנאביס רפואי, טכנולוגיות רלוונטיות לתחום הקנאביס הרפואי ומוצרים נלווים.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות