חריקת בלמים בשוק הנדל"ן: "מתעצמת הירידה במכירת דירות חדשות"

באוצר חושפים כעת נתונים עדכניים על ההאטה הדרמטית בשוק הדיור. הרוכשים על הגדר והמשקיעים יוצאים מהשוק
 |  (69)
נדל"ן, צילום: Getty images Israel
הכלכלן הראשי באוצר מפרסם היום (ב') את סקירתו לעניין ענף הנדל"ן למגורים ברבעון הרביעי של 2016 שלטענתו מצביע על "התקררות הפעילות בשוק הנדל"ן". על פי הנתונים, סך הדירות שנרכשו ברבעון הרביעי עמד על כ-24 אלף דירות, ירידה חדה של 17% בהשוואה לרבעון השלישי והרמה הרבעונית הנמוכה ביותר בשנתיים האחרונות.
בסקירת הכלכלן נראה כי רכישת דירות חדשות רשמה ירידה חדה של 25% בהשוואה לרבעון הקודם וירידה דומה בהשוואה לרבעון המקביל ב-2015. "הירידה החדה ברכישות אלו הקיפה את כל הסגמנטים של השוק.  בכך הגיעה רמת העסקאות בדירות חדשות לרמתה הרבעונית הנמוכה ביותר מאז הרבעון השלישי של 2014, אשר עמד בצל ההמתנה לתכנית מע"מ אפס", נכתב בסקירה.
 רכישת דירות בשנים 2016-2002 בחלוקה רבעונית:

הירידה החדה בעסקאות הקיפה את כלל השוק והיא בולטת במיוחד בקרב המשקיעים": "סך הדירות שרכשו המשקיעים ברבעון האחרון עמד על 4.2 אלף דירות בלבד, ירידה חדה של 27%, הן בהשוואה לרבעון הקודם והן בהשוואה לרבעון המקביל ב-2015. כשיעור מסך העסקאות היוו המשקיעים כ-17% בלבד, בדומה לרמת השפל שנרשמה ברבעון השלישי של 2015, מיד לאחר הכבדת מס הרכישה".
 
רכישת דירות חדשות – רבעון רביעי 2016
משרדי מיסוי מקרקעיןמספר דירות שנמכרושינוי לעומת רבעון רביעי 2015 , ב-%
 
שינוי לעומת רבעון שלישי 2016, ב-%
המרכז1,01130.8-37.7-
ירושלים58524.9-28.9-
חיפה1,05312.0-13.4-
ת"א34229.3-17.6-
חדרה51939.2-32.4-
טבריה11544.4-24.6-
נצרת12349.5-39.0-
נתניה63326.0-25.1-
רחובות82244.4-28.1-
ב"ש1,0681.0-6.7-
ארצי6,27327.4-24.7-

ירידה של 14% ברכישת דירות יד 2. משפרי דיור מתקשים למכור את דירתם
על פי הנתונים, ברבעון הרביעי של 2016 נרכשו 17.6 אלף דירות יד שנייה, ירידה של 14% בהשוואה לרבעון הקודם, וירידה של 9% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2015. מהאוצר הוסיפו כי "זוהי גם הרמה הנמוכה ביותר מאז הרבעון השלישי אשתקד, אשר התאפיין ברמת פעילות נמוכה בשוק, מיד לאחר העלאת מס הרכישה על המשקיעים".
 
בפילוח לפי סגמנטים של השוק נמצא כי מי שהובילו את הירידה ברכישת בדירות יד שנייה היו המשקיעים, עם ירידה של 18%. מנגד, את הירידה המתונה ביותר, בשיעור של 11%, רשמו הזוגות הצעירים, על כך ציין בסקירתו הכלכלן הראשי באוצר כי "זאת במידה רבה על רקע גידול חלקם ברכישת דירות שנמכרו ע"י משקיעים. נציין כי דירות אלו מתאפיינות ברמות מחירים נמוכות יחסית". 
 
בפילוח גיאוגרפי נמצא כי הירידה בעסקאות בדירות יד שנייה הקיפה את כל האזורים, למעט טבריה. אזור ירושלים הוביל את הירידה בעסקאות (21%-), כאשר ירידה חדה זו הקיפה את כל המרכיבים של השוק באזור זה. בהקשר זה יש לציין כי אזור זה גם רשם את הגידול המשמעותי ביותר ב'מלאי' הדירות בהמתנה (ברמה הארצית נרשמה יציבות במלאי זה, בין הרבעון האחרון לרבעון השלישי), גידול של 6%. באוצר הוסיפו כי "הרמה הנמוכה של העסקאות באזור ירושלים ברבעון האחרון, יש בה כדי לרמז כי העליה ב'מלאי' מבטאת את הקושי של משפרי הדיור למכור את דירתם הקודמת".
 
רכישת דירות יד שניה – רבעון רביעי 2016
משרדי מיסוי מקרקעיןמספר דירות שנמכרושינוי לעומת רבעון רביעי 2015 , ב-%
 
שינוי לעומת רבעון שלישי 2016, ב-%
המרכז2,4699.4-12.4-
ירושלים1,72716.1-21.4-
חיפה2,74810.2-12.5-
ת"א1,8121.5-6.4-
חדרה79412.1-24.9-
טבריה61615.0-6.1
נצרת6655.810.3-
נתניה1,6796.1-9.2-
רחובות2,69412.2-15.2-
ב"ש2,3728.2-18.6-
ארצי17,5779.3-13.9-

מניתוח האוצר, 'הרכב' המשקיעים בולטת ירידה משמעותית במשקל 'מרובי הנכסים"', בפרט באזורים בהם נמצאה רמת ציות נמוכה יחסית לדיווח על הכנסות משכ"ד. הירידה החדה ברכישות המשקיעים הביאה להעמקת הירידה ב'מלאי' הדירות המוחזקות ע"י משקיעים. 
ירידה חדה ברכישות המשקיעים במיוחד בפריפריה
עוד עולה מהנתונים כי נרשמה ירידה חדה של 27% נרשמה ברכישות המשקיעים ברבעון הרביעי של 2016. תוך שמשקלם בסך העסקאות ירד ל-17%, בדומה לרמת השפל מיד לאחר העלאת מס הרכישה ביוני 2015. 
באוצר הוסיפו כי כאשר מנתחים את הירידה ברכישות "מרובי הנכסים" בפילוח גיאוגרפי ניכרת שונות בין האזורים השונים. כך למשל, באזורי ת"א, המרכז ונתניה, הירידה ברכישות "מרובי הנכסים" נמוכה משמעותית מזו שבאזורי הפריפריה, ירושלים ורחובות.
"לכאורה", מסביר הכלכלן באוצר, "ניתן היה לייחס זאת לעובדה לפיה  המס שנקבע (על מי שמחזיקים לפחות בשתי דירות להשקעה) הינו בגובה של 1% משווי הדירה, אבל לא יותר מ-18 אלף שקל לדירה (לשנה). דהיינו, באזורים בהם מחירי הדירות גבוהים מ-1.8 מליון שקל, שיעור המס האפקטיבי נמוך יותר. עם זאת, ניתוח הממצאים מלמד כי הסבר זה אינו תקף. הסבר חלופי עולה מניתוח רמת הציות לדיווח על הכנסות משכ"ד, ע"י 'מרובי נכסים' באזורים השונים".
מכירות המשקיעים 
הנתונים מראים כי ברבעון הרביעי של 2016 נמכרו 5.7 אלף דירות ע"י משקיעים. בהשוואה לרמת הגבוהה שנרשמה ברבעון השלישי זוהי אמנם ירידה של כ-10%, אך בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד זוהי עליה חדה של 21%.
לדברי הכלכלן הראשי באוצר "באופן יחסי המשקיעים נטו יותר למכור את דירתם ברבעון האחרון, בהשוואה למשפרי הדיור. עובדה זו באה לידי ביטוי בין היתר בשיעור שיא של מכירות המשקיעים בסך העסקאות של מכירת דירות יד שנייה, אשר הגיע ל-32% ברבעון האחרון". 
פילוח מכירות המשקיעים לאורך הרבעון האחרון מלמד על התעצמות המכירות בחודש דצמבר, בו נרשמה על פי האוצר, "הרמה החודשית הגבוהה ביותר של מכירות משקיעים, מאז רמת השיא ההיסטורי שנרשמה ביוני 2015, על רקע גל רכישות משקיעים באותו חודש,  טרם הכבדת מס הרכישה".
בהקשר זה מציינים באוצר, כי באזורים מסוימים, בפרט אלו שנמצאים בסמוך לאוניברסיטאות, גבוהה יותר ההסתברות שדירה שרכש משקיע, הוחזקה בידי משקיע אחר. הכלכלן מציין כי בולט במיוחד בניתוח זה אזור ב"ש: "מכירות המשקיעים באזור זה ברבעון האחרון של 2016 ירדו בשיעור של 19% בהשוואה לרבעון הקודם, כאשר במקביל נרשמה צניחה של 37% ברכישות המשקיעים באזור זה ברבעון האחרון, שיעור הירידה החד ביותר בהשוואה גיאוגרפית". 
הזוגות הצעירים
עוד עולה מהנתונים, כי מבחינת הזוגות הצעירים ומי שעבורם זוהי דירתם הראשונה נרשמה ירידה של 13% ברכישות הדירות, הן בהשוואה לרבעון הקודם והן בהשוואה לרבעון המקביל ב-2015. כאשר בולטת במיוחד ירידה חדה של 22% ברכישת דירות חדשות ע"י סגמנט זה של השוק. באוצר מסבירים כי סביר להניח, על רקע המתנת הזוגות הצעירים למכרזים במסגרת "מחיר למשתכן".
בפילוח מכירות המשקיעים לפי סוג הרוכש בולט גידול משמעותי במשקל הדירות הנמכרות למי שעבורם זוהי דירתם הראשונה. כך, בעוד שברבעון הראשון של 2016 כ-35% מהדירות שמכרו המשקיעים היו לרוכשי דירה ראשונה, הלך ועלה שיעור זה עד לשיעור של 42% ממכירות המשקיעים ברבעון הרביעי.
בפילוח גיאוגרפי שהוצג לנתונים, רכישות הצעירים בולטות, באזור נתניה ואזור רחובות, עם גידול, משיעורים של 31% ו-34% ברבעון הראשון של 2016, בהתאמה, לשיעורים של 39% ו-43%, בהתאמה, ברבעון האחרון.  הכלכלן הראשי באוצר הוסיף לכך כי "העובדה לפיה באזור רחובות מתנהלים במקביל מכירות במסגרת 'מחיר למשתכן' (בראשל"צ), והגידול במשקל הזוגות הצעירים הרוכשים דירות שנמכרו ע"י משקיעים, יש בהם כדי להסביר את הירידה החדה במכירת דירות חדשות (שלא באמצעות 'מחיר למשתכן') באזור זה ברבעון האחרון". 
תרשים משרד האוצר למיפוי כלל העסקאות ברבעון האחרון של 2016
תגובות לכתבה(69):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 45.
  גירוש המשקיעים יאלצו את הדור הבא של השוכרים לרכוש
  אלי 06/03/2017 14:21
  הגב לתגובה זו
  1 0
  והמחירים ירדו? החשיבה הכי ארוכה היא עד לבחירות הקרובות מעבר לזה בעיה שלנו.
  סגור
 • 44.
  השקל היום הוא המטבע הכי חזק בעולם. (ל"ת)
  רונה 03/03/2017 08:33
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 43.
  הכל תלוי בממשלה אם ירצו הדיור ירד ונהפוך לשפויים.
  טורו 28/02/2017 19:06
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מה שישפיע על ההחלטה בעד הורדת מחיר הדיור זה מחיר המטבע שכר ויוקר המחיה בכללי .ברגע שהש"ח יתייקר לא יגיעו תיירים כי גם ככה ישראל בין היקרות בעולם .אולי התחלה של משהו.
  סגור
 • 42.
  ירד על אפיכם ועל חמתכם. 2017 היא רק שנת מעבר
  ממי 22/02/2017 20:33
  הגב לתגובה זו
  1 2
  2017 תתנהל ביציבות עד ירידה מתונה לאחריה תראו ירידות רצופות. וקבלנים כן יבנו, למה אתם חושבים שהם מחזיקים ערמות של כסף בצד?? הם גם צריכים להתפרנס אז יעבדו וייבנו.
  סגור
 • 41.
  בקיצור.... לא קונים!! (ל"ת)
  ענת 22/02/2017 19:28
  הגב לתגובה זו
  2 1
  סגור
 • 40.
  כחלון לא עובר את אחוז החסימה, עם כל הלוביסטים פה
  א 21/02/2017 12:14
  הגב לתגובה זו
  2 2
  לוביסטים של כחלון, מה אתם חושבים שלא מזהים אותכם
  סגור
 • 39.
  בסופו של דבר.. לא יהיה מי שיקנה.. לא יהיה מי שיבנה..
  ירון 21/02/2017 10:06
  הגב לתגובה זו
  5 5
  למה חושבים שהקבלנים ימשיכו לבנות אם לא יהיו מספיק קונים? זה כבר קרה כמה פעמים בעבר... הכל מה שקורה זה כמו "צוואר בקבוק" של האטה ואז התפוצצות מחירים... נאיבי לחשוב שקבלן יבנה בטח באותה כמות אם השוק יראה סימנים של האטה.. ואז מה?....
  סגור
 • ברמת מחירים נוכחית אין קונים - חסרי דירה יש מאות אלפים (ל"ת)
  1+1 = 3 22/02/2017 09:07
  הגב לתגובה זו
  2 1
  סגור
 • 38.
  כפים? הזהרו
  עודד 21/02/2017 09:08
  הגב לתגובה זו
  3 7
  כחלון דיר בלאק . אלפים שלא יעמדו בהחזרי משכנתא ויתרסקו יובילו לקטסטרופה . עדיף לעודד השקעות , צמיחה ועבודה ע"י הורדת מסים והעלאת שכר לשכבות החלשות
  סגור
 • 37.
  סטירה כפולה - מחירי הדירות יעלו כי
  ישראל 21/02/2017 07:49
  הגב לתגובה זו
  8 9
  בונים פחות. וגם מחירי השכירות יעלו. מחיר הכחלון בעליה.
  סגור
 • טען עוד
 • 36.
  באוצר מתרברבים על מה? שכוח הקניה בציבור הולך ויורד?
  gg 21/02/2017 00:42
  הגב לתגובה זו
  4 2
  האפסים האלה מנסים ךמכור לנו שהם מורידים את המחירים אבל הם לא מסוגלים ולא עשו כלום כמה מאות של יחידות במחיר למשתכן זה מה שהוריד את הביקושים? המשק נמצא התחילתו של מיתון ולקראת מצוקת נזילות השוק הפגיע הראשון הוא הנדלן ושלא יבלבלו את המוח כל הצמיחה שעדיין נשארה בענף היא תשתיות שנמצאות בשליטת הממשלה זה המאיץ היחידי כרגע לצמיחה וכל השאר מאחור זה עניין של זמן לא רב ותהיה התמוטטות ולא רק ירידה אז בכלל נראה את אפסותם של פקידי האוצר
  סגור
 • 35.
  קריסה בדרך הבנקים בדרך להתמוטטות ימח שמם (ל"ת)
  דני 21/02/2017 00:04
  הגב לתגובה זו
  5 1
  סגור
 • 34.
  לא מאמין למילה בכתבה. שקרים מגויסים מבית כחלון (ל"ת)
  אחד שמבין 20/02/2017 23:13
  הגב לתגובה זו
  4 6
  סגור
 • 33.
  מה שעולה בטירוף סופו לרדת, חוק כלכלי בסיסי
  סמי 20/02/2017 23:07
  הגב לתגובה זו
  11 3
  חבל על כל הטפשים שרצו וקנו בכל מחיר, ונפלו בפח של הקבלנים והשמאים.
  סגור
 • 32.
  פעם חטפו את הדירות וכיום מחכים לירידות
  לא חסר דירות 20/02/2017 22:29
  הגב לתגובה זו
  6 1
  גם תמ"א 38 כבר לא יהיה. גם ככה בעלי הדירות הישנות הם פרימיטיבים שחושבים שמגיע להם דירה ומכונית במתנה כי הם מואילים להרוס בניין. ומי שמשקיע בדירות חושב שתמיד יהיה לו 3000 שח לחודש מינימום בלי מס. חלק משלמים את המשכנתא מרגישים שיש להם רכוש ולא נהנים מהכסף ומפירותיו . ובקרוב זה יעצר
  סגור
 • 31.
  בורסה
  הכריש 20/02/2017 21:59
  הגב לתגובה זו
  5 1
  כאשר יוצא כסף מהנדלן הוא עובר..חלקו הגדול....לבורסה...ושימו לב צינון בנדלן הבורסה עולה...עובדה ....
  סגור
 • טעות: כסף שלא מופנה לנדל"ן בארץ ילך להשקעות בחו"ל
  שמטוב 21/02/2017 09:02
  הגב לתגובה זו
  6 2
  המשקיעים מבינים שהאוצר רוצה רק לדפוק אותם לכן לא משתלם להשקיע בארץ, במיוחד לא להשקיע בבורסה בישראל שבה קל לגנוב מהם כסף. גם לא כדאי להשקיע בפקדונות בבנקים או אג"חים. כל ההשקעות בארץ לא שוות כלום. אז מה יעשו ? ישקיעו רק בחו"ל למשל בשוק האמריקאי שכנראה יעלה ויפרח תחת נשיאות טראמפ. אם אתה חושב שנידפקת בבורסה ולכן יכנסו לבורסה פריירים חדשיעם אתה טועה. אילו שהשקיעו בנדל"ן ברחו מהשקעות פיננסיות בארץ ולא יחזרו אליהן. מסכנים חסרי הדירות. עכשיו גם לא יהיו להם פחות ופחות דירות זמינות להשכרה.
  סגור
 • 30.
  דירות
  הכריש 20/02/2017 21:52
  הגב לתגובה זו
  5 3
  במידה והמחירים ירדו ב 25 אחוז לפחות....כחלון שיחק אותה פעם שנייה בענק....
  סגור
 • 29.
  צפוי - קבלנים העסיקו מגיבים בשכר ודחפו את המחירים
  מפולת 20/02/2017 21:17
  הגב לתגובה זו
  8 1
  זה כדור שלג מטורף
  סגור
 • 28.
  אל דאגה מייד פלוץ תמצא דרך לתדלק המחירים (ל"ת)
  סטנלי, אורח פורח 20/02/2017 21:06
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
 • 27.
  הנתונים הרבה יותר קשים לא רוצים להכניס פניקה לרסק תשוק (ל"ת)
  חברים 20/02/2017 20:53
  הגב לתגובה זו
  10 1
  סגור
 • 26.
  הכל שקרים
  אבי 20/02/2017 20:28
  הגב לתגובה זו
  3 8
  כחלון חושב שהוא פסיכולוג.מנסה להוריד מחירים דרך התיקשורת
  סגור
 • 25.
  רק דיקטטור יכול להטיל מס דירה דירה 3וולדפוק את האזרחים (ל"ת)
  u 20/02/2017 20:24
  הגב לתגובה זו
  3 7
  סגור
 • 24.
  ליבי ליבי עם אלה שקנו דירה לאחרונה במחיר שיא אכלו אותה (ל"ת)
  u 20/02/2017 20:22
  הגב לתגובה זו
  8 4
  סגור
 • הילדים שלי קנו, תודה לאל שלא שמעו ליועצי אחיתופל האוצר (ל"ת)
  מתי 27/02/2017 15:06
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 23.
  חצה את 86 אלף דירות למכירה ביד 2 (ל"ת)
  כנסו לראות בעצמכם 20/02/2017 19:55
  הגב לתגובה זו
  12 1
  סגור
 • 22.
  כדי שתדעו שזה לא הזעקת חרטא תרימו קצת את הראש למעלה ..
  טורו 20/02/2017 19:20
  הגב לתגובה זו
  29 8
  הכמות העצומה של שלטי מכירה על נכסים בכל הארץ מדברים בעד עצמם הלחץ של המוכרים מכריע את השלווה של מי שעדיין לא הפנימו שספיני לקומדי הוא בעברית פשוטה ההצגה נגמרה וזה רגע האמת של היושבים על הגדר עם ישבן מכווץ מפחד וחוסר שקט .לא לחינם פורסם על חוק חדש שאין הגנת מדינה במקרה של שינוי מגמה...
  סגור
 • טיעוני חרטא. תמיד יש שלטים "למכירה" וזה לא אומר כלום (ל"ת)
  שמטוב 20/02/2017 20:44
  הגב לתגובה זו
  3 4
  סגור
 • 21.
  מס דירה דירה 3ירסק תמחירים מי שקנה דירה אכל אותה חזק (ל"ת)
  t 20/02/2017 19:18
  הגב לתגובה זו
  20 5
  סגור
 • 20.
  קשור לכחלון, זה הכל הריבית
  כל זה בכלל לא 20/02/2017 19:17
  הגב לתגובה זו
  24 5
  של המשכנתא, מטורף מי שקונה דירה עם ריביות כאלה, 5-6% בשנה, זה כמעט להחזיר פי 2 כסף לבנק, אני אעבוד כמו מטורף והבנק יחגוג עלי? אין סיכוי..
  סגור
 • 19.
  כחלון דפק את הכלכלה במדינה זהירות.מיסים חדשים מפולת
  t 20/02/2017 19:16
  הגב לתגובה זו
  8 16
  נדלן בדרך ומפולת בבורסה שעדין לא ראיתם נקווה שיכנס לכלא ומהר הדיקטטור כחלון אין הכנסות מנדלן שווה לריסוק המדינה גם ככה הרבה אנשים רעבים יש במדינה
  סגור
 • 18.
  לא לקחת ברצינות
  משה 20/02/2017 17:46
  הגב לתגובה זו
  8 41
  מאחר והדיווח ממשלתי אז זה שקר שקר ועוד שקר
  סגור
 • יש הרבה דירות למכירה לך תקנה אם נראה לך שעוד יעלה המחיר (ל"ת)
  מתן 21/02/2017 02:53
  הגב לתגובה זו
  8 1
  סגור
 • איזה לקנות כל הטוקבקים של "יעלו" זה מתווכים גמורים
  ממי 22/02/2017 20:36
  הגב לתגובה זו
  0 1
  או אנשים היסטריים שאין להם מושג איך ישלמו את המשכנתא. מה לעשות לפעמים בהחלטה מוטעת אחת אפשר להרוס חיים שלמים של משפחה.
  סגור
 • להשקעה ואין מי שיקנה אותם ממני
  ואני תקוע עם דירות 20/02/2017 19:14
  הגב לתגובה זו
  19 4
  נגמר הרכיבה של המשקיעים על הזוגות הצעירים!
  סגור
 • ממש אמין...לא!
  אדם 22/02/2017 12:29
  הגב לתגובה זו
  1 1
  אתה נשמע כמו מישהו שלא הצליח לרכוש דירה, ומנסה לייצר פאניקה. כמו כולם
  סגור
 • 17.
  כל כך צפוי שבא לצחוק....
  אחד העם 20/02/2017 17:27
  הגב לתגובה זו
  4 15
  ראו התגובות שלי ותבינו מה יקרה הלאה...
  סגור
 • 16.
  כחלון לראשות הממשלה בא לעבוד עבור העם (ל"ת)
  פשוט מלך 20/02/2017 17:06
  הגב לתגובה זו
  20 10
  סגור
 • השר משה כשלון בא "לעבוד על העם"
  שמטוב 20/02/2017 20:46
  הגב לתגובה זו
  2 4
  כל יום ספין חדש שלו. בינתיים במקום לבנות הוא מפיץ ספינים על הצלחה מדומה.
  סגור
 • 15.
  כחלון פשוט תותח חוק 3 דירות (ל"ת)
  כחלון לראשות הממשלה 20/02/2017 17:05
  הגב לתגובה זו
  21 12
  סגור
 • 14.
  תכף אנחנו נשים ברקס ואז תראו את פחלון עף מהחלון הקידמי (ל"ת)
  קבלן 20/02/2017 16:54
  הגב לתגובה זו
  8 22
  סגור
 • הקבלנים מסין בדרך
  יואל 26/02/2017 12:36
  הגב לתגובה זו
  1 1
  אדון קבלן, אתה חושב שאתם יכולים לאיים על מדינה שלמה. מדינה של אבא שלך? בינתיים חברות הבניה מסין יוציאו אותך לגמרי מעסקי הבניה.
  סגור
 • שימ גרפס
  כותב 21/02/2017 07:01
  הגב לתגובה זו
  4 0
  גם תשלשל את מה שאכלתה
  סגור
 • 13.
  חסר הנתון הכי חשוב=כמות הבניה=ביחס למכירות-האם החוסר מכ
  כותבי תרחישים 20/02/2017 16:51
  הגב לתגובה זו
  5 2
  עוד יבואו ימי של וועדת חקירה מחסור הדיור= מכוון=בהוראה=ונומק= עי בובו והנגיד הנימוק: דאגה לעמידות הבנקים בשנת 2011 התח הבניה היו 46800 דירות לאור ההוראה הזויה -שלא לומר הונאה נגד דור שלם ב 4 השנים 2012-2015 הבניה ירדה ל 43600 דירות בממוצע ולכן אנו ממתינים לפירסומים על כמויות הבניה-זהירות
  סגור
 • 12.
  מעולה
  איציק 20/02/2017 16:50
  הגב לתגובה זו
  28 4
  סוף סוף
  סגור
 • 11.
  כולם מאשימים את המשקיעים
  עידן 20/02/2017 16:50
  הגב לתגובה זו
  1 9
  ובמידה רבה בצדק אבל לפי התרשים האחרון אפשר לראות שמשפרי הדיור מתחזקים את רמות המחירים האלו במידה הרבה ביותר.
  סגור
 • 10.
  מי שלא מאמין בואו למודיעין ותראו...
  שוכר 20/02/2017 16:25
  הגב לתגובה זו
  43 8
  בעלי דירות עכשיו מבינים את מצב השוק ומתחילים למכור בגלים את הדירות להשקעה. אף אחד לא רוצה להחזיק עכשיו דירה.
  סגור
 • גם בעפולה
  אזרח שמח 20/02/2017 16:36
  הגב לתגובה זו
  41 6
  מחירי דירות יורדים כל הזמן .במעקב על נכסים להשכרה הבעלים מורידים מחירים בכרוב ל 1000 שח רק שיכנסו דיירים ועדיין אף אחד לא נכנס .רק שימשיך ככה
  סגור
 • 9.
  כחלון הורג את ענף הבניה
  מישהו 20/02/2017 16:08
  הגב לתגובה זו
  12 45
  ורק מכין את עליות המחירים העתידיות. אין שכל אין דאגות
  סגור
 • 8.
  המטרה של האוצר להוריד מחירים או להוריד רוכשים?
  אלי 20/02/2017 16:03
  הגב לתגובה זו
  11 32
  הצורך קיים ולא יעלם ומי שאין לו ברירה אלא לשכור יתקל בגזרות על משקיעי הנדל"ן שהקטינו עוד יותר את הכדאיות שלהם להשכיר ויצטרכו להעלות את השכירות כדי לשרוד.
  סגור
 • המילה "יצטרכו" חסרת משמעות בכלכלה.
  ג'קי 20/02/2017 16:46
  הגב לתגובה זו
  24 6
  השאלה היא אם מישהו ירצה לשלם את מה שהם "יצטרכו" התשובה היא כמובן לא.
  סגור
 • 7.
  כחלון - מיתון
  אזרח מוטרד 20/02/2017 15:53
  הגב לתגובה זו
  11 41
  כל הכבוד ל"שר האוצר" שמתמרן את המשק למיתון. ענף הבניה במיתון יגרור אחריו את כל הענפים והמפעלים הקשורים וצמודים לענף הבניה והדרך סלולה למיתון במשק במצב של אינפלציה שלילית וריבית אפס. "הצלחה" אדירה לכחלון.הכל לפי המשפט הידוע: הניתוח הצליח - החולה מת.לא זו הדרך להורדת מחיר הדירות, אבל נכתב כבר הרבה בנושא וכחלון בשלו: אגו ואגו
  סגור
 • הסר דאגה מהלב אלה אם אתה קשור לענף (ל"ת)
  אזרח שמח 20/02/2017 16:23
  הגב לתגובה זו
  26 5
  סגור
 • 6.
  הכלשטויות המשקיעים לא קונים כי לא משתלם להם ןזוגות
  ram 20/02/2017 15:40
  הגב לתגובה זו
  17 4
  צעירים לא יכולים לקנות כי אין להם כסף והרביות בשמים אז זה משאיר אותנו עם משפרי דיור שלהם לא משנה כל כך מה קורה והם לא חלק העיקרי של הקונים אז שלא יבלבלו לנו את המוח על ירידת מחירים מה זה שווה ש מחירים יורדים אבל אנשים לא יכולים לקנות ? אני מעדיף מצב הפוך
  סגור
 • למשפרי דיור אכפת- הם צריכים למכור את הדירה הישנה למישהו
  דודו 20/02/2017 20:32
  הגב לתגובה זו
  1 2
  אחרי שהמחירים יירדו 20% תראה שהצעירים חוזרים לשוק.
  סגור
 • המחירים יורדים על מנת להפגיש את המוכרים לקונים....
  ג'קי 20/02/2017 16:52
  הגב לתגובה זו
  7 5
  אז ודאי שלבסוף מתבצעות עיסקאות...
  סגור
 • 5.
  כשמחירי הדירות ירדו מחירי השכירות יעלו
  שי 20/02/2017 15:30
  הגב לתגובה זו
  8 51
  כי הרבה משקיעים ימכרו דירות וכשמחירי השכירות יעלו יגיעו משקיעים חדשים שיעלו חזרה את מחירי הדירות
  סגור
 • חוסר הבנה בסיסי
  אורלי 20/02/2017 21:41
  הגב לתגובה זו
  4 1
  מאיפה הגיעה התובנה חסרת ההגיון הזו...
  סגור
 • אפס הבנה בכלכלה לא חבל להגיב (ל"ת)
  אזרח שמח 20/02/2017 16:24
  הגב לתגובה זו
  27 6
  סגור
 • טעות בידך
  רון 20/02/2017 16:19
  הגב לתגובה זו
  32 6
  מחירי הדירות ירדו , מחוסרי דירות יוכלו לרכוש דירה במחיר זול יותר. פחות שוכרים בשוק יביאו לירידת מחירים.
  סגור
 • לא נכון זאת דעה מצוצה מהאצבע
  אדי 20/02/2017 16:08
  הגב לתגובה זו
  18 6
  משקיע מוכר דירה לזוג שהשכיר דירה לםני ועכשיו יש פחות זוג שמשכיר דירה.הכל טוב זה סתם בולשיט של אינטרסנטים.
  סגור
 • חחחחח... לפי אותה לוגיקה מי שיקנה דירוה ממשקיע כבל לא
  גבי 20/02/2017 15:58
  הגב לתגובה זו
  17 5
  צריך לשכור לכן יהיו פחות שוכרים ולכן מחיר שכירות לא יעלה.
  סגור
 • 4.
  זה רק אומר שמס ריבוי דירות עובד!!!
  אבנר 20/02/2017 15:23
  הגב לתגובה זו
  58 5
  כחלון עושה עבודה! אישורו לא מעט תוכניות לאחרונה...ונראה שהשוק יהיה מוצף בדירות בעוד כמה שנים בודדות.
  סגור
 • 3.
  כל יום כתבה
  אבי 20/02/2017 15:23
  הגב לתגובה זו
  6 34
  האוצר בפניקה להוריד מחירים דרך כותרות בעיתונים
  סגור
 • 2.
  היו הרבה חגים
  שמעון 20/02/2017 15:22
  הגב לתגובה זו
  5 38
  זה לא הזכירו מושתלי כחלון באוצר
  סגור
 • ברור זה בגלל החגים, בגלל הסופגניות (ל"ת)
  אוראל 20/02/2017 21:42
  הגב לתגובה זו
  4 2
  סגור
 • הוסיפו חגים חדשים השנה?
  יניב 20/02/2017 16:32
  הגב לתגובה זו
  26 2
  בשנה שעברה לא היו חגים??
  סגור
 • בוא, אני אעזור לך
  גיא 20/02/2017 16:14
  הגב לתגובה זו
  58 6
  באוקטובר היו חגים, בנובמבר היה הנגאובר מהחגים, דצמבר זה סוף שנה ולא עושים עסקאות בסוף שנה, בינואר היה גשם, פברואר זה חודש קצר, במרץ יש את פורים, באפריל את פסח ובמאי את יום העצמאות, ביוני מתחיל החופש הגדול, ביולי-אוגוסט גם חם וגם כולם בחופש וספטמבר מתחילים שוב החגים. ברגע שיגמרו כל האירועים החד-פעמיים האלה השוק יחזור להתחמם..
  סגור
 • 1.
  כחלון השקרן
  דני 20/02/2017 15:21
  הגב לתגובה זו
  9 47
  עוד שקרים של כחלון
  סגור