אודות החברה

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ
5,373,939
נדל"ן מניב בישראל
1928
קסלמן וקסלמן
759
520001736
04-6644200
04-8533567
ת.ד 15041, חיפה 31905
החברה, חברת גב-ים לקרקעות בע"מ, עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות הבנות שלה בתחום הנדל"ן בארץ. פעילות החברה הינה בשני תחומים:
- נכסים מניבים: יזום, תכנון, פיתוח, הקמה (באמצעות קבלנים), שיווק, השכרה, תחזוקה וניהול של פארקי הייטק, פארקים עסקיים ותעשייתיים, בנייני משרדים, שטחי מסחר, מבני אחסנה וחניונים בפרישה הארצית.
- בניה למגורים: יזום, תכנון, פיתוח, הקמה (באמצעות קבלנים), שיווק ומכירה של יחידות דיור בשכונת מגורים במורדות המערביים של חיפה.
בספט' 2019 מכרה החברה הציבורית נכסים ובנין חלק ממניותיה בגב ים, באופן שאחזקתה ירדה לשיעור שבו היא חדלה מלהיות בעלת השליטה בחברה. בהתאם, כיום גב ים הינה חברה ללא בעל שליטה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות