חדשות גב ים

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • גב ים - מועד פרסום דוח רבעון 2 2019 ושיחת ועידה ביום 27.8.19
  • גבים-מעלות מכניסה דרוג לCW עם השלכות שליליות בשל השלכות אפשריו
  • גב ים - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • גב ים - מצגת לשוק ההון-רבעון 1 2019
  • גב ים - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • גב ים - מצגת לשוק ההון
  • גב ים - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • גב ים - מצגת לשוק ההון
  • גב ים - דוח הצעת מדף ע"פ תשקיף מדף מיום ,25.5.16הזמנות 6.9.18
   | קישור ל-PDF
  • גב ים - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור נדל"ן מניב