אודות החברה

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
1,927,406
נדל"ן מניב בישראל
1909
קוסט פורר גבאי את קסירר
612
520020116
03-7962224
03-7962226
רח' ששת הימים 30, בני ברק 5120261
התאגיד, חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ, עוסק במישרין ובאמצעות חברות מוחזקות בשלושה תחומי פעילות עיקריים:
- השכרת נכסים: השכרה וניהול של נכסים מניבים בישראל ובפולין.
- עסקות בנייה: ייזום, פיתוח, בנייה וביצוע של פרוייקטים של בנייה למגורים (לרבות התחדשות עירונית, משרדים ומסחר) בישראל, בפולין וברומניה.
- מלונאות: בעלות וניהול רשת בתי מלון תחת שם המותג "רימונים", ברחבי הארץ.
במאי 2019 הושלמה הצעת רכש מלאה, לפיה הפכה החברה הציבורית מלונות הכשרת הישוב לחברה פרטית בבעלות מלאה של החברה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות