חדשות הכשרת הישוב

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • הכשרת הישוב - מצגת לשוק ההון-רבעון ,2 2019
  • הכשרת הישוב - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • הכשרה-פדיון מוקדם חלקי של אג"ח 17 ביום ,2.10.19קובע: 18.9.19
  • הכשרה-תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקת אגח סדרה 22
  • הכשרה-דוח הצעת מדף להנפקה לציבור של אגח ,22 הזמנות-12.8.19
   | קישור ל-PDF
  • הכשרה-התמלאו התנאים להשטחת ההון לאחר קבלת אישור הבורסה לרישום.
  • הכשרה-מצגת לשוק ההון-איחוד הון,שיחת ועידה בק"ע המצגת ב-5.8.19
  • הכשרה-באסיפה מ-4.8.19 אושר ביטול הזכויות העודפות למניות היסוד,
  • הכשרה-זימון אסיפה ל-4.8.19 -ביטול זכויות מניות היסוד המוחז...
   | קישור ל-PDF
  • הכשרת הישוב - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור נדל"ן מניב

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות