אודות החברה

סקייליין אינווסטמנטס אינק.
492,645
נדל"ן מניב בחו"ל
1998
בריטמן אלמגור זהר ושות'
1613
1328683
03-7217800
03-7217801
אצל מישורים: רח' מצדה 7, בני ברק 5126112
החברה, סקייליין אינווסטמנטס אינק, עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות בשלושה תחומי פעילות:
- נדל"ן בקנדה: ייזום, פיתוח, בניה ומכירה של נדל"ן המיועד בעיקר למגורים, מסחר או מלונאות בסמוך לאתרי נופש בקנדה.
- מלונות, אתרי נופש וקלאב: ניהול, רכישה, החזקה, השבחה וניהול-על של מלונות דירות ואתרי נופש לרבות מועדוני מנויים, בקנדה וארה"ב.
- נדל"ן להשקעה בצפון אמריקה: רכישה, החזקה והשבחה של קרקעות; רכישה החזקה, הפעלה וניהול של נדל"ן מניב.
נציין כי סקייליין הינה חברה זרה, שנתאגדה בקנדה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות