טבלת תשואות

תקופה % שינוי
יום מסחר אחרון 0.33
מתחילת השבוע 0.4
מתחילת החודש -1.47
30 יום 2.8
3 חודשים 11.27
6 חודשים 15.54
9 חודשים 1.83
מתחילת השנה 12.72
תקופה % שינוי
12 חודשים 16.07
שנתיים 18.58
3 שנים 4.68
5 שנים 11.57
תשואה 2018 -18.46
תשואה 2017 27.98
תשואה 2016 5.44
תשואה 2015 38.09
מרחק לשיא 12 חודשים 4.65

מדדי סיכון

קטגוריה 12 חודשים 36 חודשים
ביטא 0.51 0.45
סטיית תקן (%) 23.02 24.48
מקדם מתאם 0.27 0.2

התפלגות נייר ערך

ב-12 חודשים אחרונים:
ימי עליות
ימי ירידות
ימים ללא שינוי

נתוני סחירות

קטגוריה 30 יום 180 יום 365 יום
תמורה ממוצעת 123,323 193,653 144,517
מחזור ממוצע (יח') 4,132 6,953 5,231
שער גבוה 3,098 3,098 3,159
שער נמוך 2,904 2,452 2,302

תשואות דיבידנד

שנה מספר תשלומים דיבידנד למניה (₪) סכום דיבידנד (מ' ₪) תשואת דיבידנד (%)
2017 1 0.3 5 1.03

נתוני רווחיות

היחס % השינוי
שיעור רווח נקי (4 רבעונים) -2.99
שיעור רווח גולמי (4 רבעונים) 11.28
שינוי רווח תפעולי (4 רבעטנים) 5.63
שיעור רווח לפני מס (4 רבעונים) -4.31
השינוי בהכנסות לעומת רבעון מקביל 20.37
השינוי בהכנסות לעומת רבעון קודם -19.7
השינוי ברווח הנקי לעומת רבעון מקביל -62.1
השינוי ברווח הנקי לעומת רבעון קודם -103.34