אודות החברה

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ
1,872,658
בנייה
1989
בריטמן אלמגור זהר ושות'
1193
511399388
08-9939000
08-9944437
רח' ירושלים 1, נתיבות 87761
החברה, י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ, עוסקת בעצמה ובאמצעות החברות הבנות שלה בשלושה תחומי פעילות:
- ייזום ובניה של פרויקטים למגורים בארץ ובחו"ל: רכישת קרקעות, ייזום, תכנון, פיתוח ובניה של פרויקטים למגורים על הקרקעות שנרכשו, שיווק ומכירה של דירות מגורים שנבנו.
- נדל"ן מניב בארץ ובחו"ל: רכישה, פיתוח, ייזום והקמה של פרויקטים למשרדים ולמסחר והשכרתם.
- פעילות כתאגיד כח אדם, לשם אספקת כח אדם זר ללקוחות מענף הבניה.
נציין כי דמרי הינה בעלת השליטה בחברה הציבורית בירי.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות