חדשות דמרי

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • עדכון להצעה לתכנית הסדר באפריקה השקעות מטעם דמרי
  • אפרק-הצעה מעודכנת למסמך העקרונות מטעם דמרי
  • הצעה מעודכנת לביצוע הסדר באפרק מטעם דמרי -המשך
  • הצעה מעודכנת לעקרונות ההסדר באפריקה מטעם דמרי
  • מצגת-תמצית הצעת הסדר אפריקה מטעם דמרי
  • הצעות לפידות ודמרי במכרז אפריקה קיבלו מירב הקולות,יערך סיבוב..
  • דמרי - דוח מידרוג מיוחד-הערת מנפיק-אוגוסט 2019
  • הצעה מעודכנת לתכנית הסדר חוב באפרק מטעם דמרי-המשך
  • דמרי - מצגת חברה - אוגוסט 2019
  • דמרי הגישה הצעה לרכישת מניות אפריקה ישראל ולהסדר עם מחזיקי האג

  חדשות סקטור בנייה

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות