חובת רישום ופתיחת תיקים במע"מ

רשות המיסים (לוגו)
לעמותה שיש בה שני חברים בלבד (בית כנסת שהוא כולל אברכים קטן) יש הכנסות שנתיות מתרומות, כ-100,000 ש'. אין לה הכנסות אחרות מעבר לכך.
לעמותה יש ועד ועדת ביקורת.

בכוונת העמותה להגיש דוחות לרשם העמותות כנדרש.
נכון להיום העמותה רשומה ברשם העמותות בלבד.

השאלות:
1. האם העמותה חייבת לפתוח תיק במע"מ (כמלכ"ר).
2. האם העמותה חייבת לפתוח תיק במס הכנסה (או שזוהי פריבילגיה בלבד, כדי שתוכל להגיש בקשות לתקציבים וכיו"ב).
3. האם העמותה חייבת להגיש דוחות שנתיים לגורם כלשהו?
4. אם העמותה אינה חייבת לפתוח תיקים במע"מ ובמס הכנסה, האם ניתן לקבל אישור ניהול תקין מרשם העמותות?

עו"ד, "ח עמיחי ניצן צדקיהו משיב:
סעיף 52 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ") קובע חובת רישום על עוסק, מלכ"ר ומוסד כספי. בין השאר מוגדר מלכ"ר בחוק מע"מ כחבר בני אדם, מואגד או לא מואגד, שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים ושאינו מוסד כספי. על פי האמור, עמותה צריכה לפתוח תיק מע"מ במשרד האזורי שבו מתנהלת פעילות המלכ"ר.

לאחר הגשת מסמכי הרישום למע"מ וקבלת סיווג כמלכ"ר לצורכי מע"מ, יש לפנות לרשות המסים (מס הכנסה) לשם פתיחת תיק ניכויים לצורכי דיווח. לאחר הרישום ברשות המסים (מס הכנסה) יינתן למלכ"ר תעודת מלכ"ר.
על פי סעיף 38 לחוק העמותות, ההתש"ם-1980 (להלן: "חוק העמותות") חלה על העמותה חובה להגיש דיווחים שוטפים במהלך השנה, למשל בגין שינוי שם, מען, תקנון, מטרות ועוד. כמו כן חלה על העמותה חובה להגיש לרשם העמותות דיווחים שנתיים כגון דוחות כספיים ודוח מילולי לכל שנת כספים. לדוחות אלא יש לצרף פרוטוקולים של אסיפה כללית המאשרים את הדוחות הכספיים והמילוליים, המלצות ועדת ביקורת ופירוט של חמישה מקבלי השכר, מלגות, הקצבות וכיו"ב בעמותה. בהיותה חבר בני אדם צריכה העמותה להגיש דוחות גם לרשות המסים (מס הכנסה) וככל שהיא מוסד ציבורי תהיה ההכנסה שלה פטורה ממס, כפוף להוראות סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961.

אישור ניהול תקין יינתן לעמותה רק לאחר שנתיים רצופות של פעילות ורק אם תעמוד בכללי הדיווח על פי חוק העמותות, בהוראות חוק העמותות ובכללי ניהול תקין שנקבעו בידי רשם העמותות.
עמותות שלא מלאו שנתיים לתחילת פעילותן, יכולות לפנות בבקשה לקבלת אישור על תחילת פעילות. לשם קבלת אישור זה על העמותה להגיש את המסמכים הבאים:

פרוטוקול האסיפה הכללית בדבר פתיחת חשבון בנק לעמותה, חתום בחתימות מקוריות ומזוהות של שני חברי ועד.

פרוטוקול אסיפה הכללית, חתום בידי שני חברי ועד, בקשר למינוים ופרטיהם של חברי הוועד, ועדת הביקורת ורו''ח לעמותה.
הצהרה בשם העמותה חתומה בידי שני חברי ועד, כי העמותה לא הוקמה בעקבות הליכי מחיקה של עמותה אחרת, אי מתן אישור ניהול תקין לעמותה אחרת בידי הרשם ו/או אי סדרים בעמותה אחרת.

פרוטוקול ישיבת ועד המאשר מינוי מורשי חתימה של העמותה, חתום
בחתימות מקוריות של שני חברי ועד (כללי ניהול תקין מחייבים לפחות שני מורשי חתימה).

פרטים על קיומן של תביעות משפטיות נגד העמותה או חברי ועד. אם לא קיימות תביעות כאמור לעיל, יש להמציא הצהרה של העמותה על כך, חתומה בידי שני חברי ועד. אישור על תשלום אגרה, החל משנה לאחר שנת הרישום והלאה או תצהיר על פטור מאגרה.

התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן
תגובות לכתבה(1):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 1.
  חובת רישום ודיווח
  כרמן 13/09/2017 12:44
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מה דין עמותה שכבר פועלת 4 שנים ועוד לא פתחה תיק במעמ או מס הכנסה- רק נרשמה ברשם העמותות. כמה חברים צריכים להיות? לעמותה אין עובדים ומחזור עד 50000 שח
  סגור