מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 43.59 13 350,733.57
בעלי עניין 12.24 2 98,519.57
ציבור 44.17 -- 355,525.65

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
173 11.03 9,761,900.59 108,942.81

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
אלטשולר שחם 3.19 31,492
מיטב תכלית 1.93 19,102
קסם 1.61 15,923
פסגות 1.48 14,610
הראל 0.9 8,934

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה