אודות החברה

רציו פטרוליום אנרגיה - שותפות מוגבלת
815,921
חיפושי נפט וגז
2016
קסלמן וקסלמן
1672
550268411
03-5661338
03-5661280
רח' יהודה הלוי 85, תל אביב 6579614
השותפות, רציו פטרוליום אנרגיה, עוסקת במישרין ו/או באמצעות תאגידים מוחזקים שלה, בתחום פעילות אחד - חיפוש הידרוקרבונים מחוץ למדינת ישראל, פיתוחם והפקתם.
נציין כי הידרוקרבונים הינם פחמימנים (שם כולל לנפט וגז), שהם תרכובות המורכבות מפחמן ומימן.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות