אודות החברה

פטרוטקס - שותפות מגובלת
14,091
חיפושי נפט וגז
2006
סומך חייקין
---
1369
550222764
03-5447554
03-5448554
רח' מנחם בגין 144 א', תל אביב 6492124
התאגיד, פטרוטקס - שותפות מוגבלת (לשעבר זרח), עוסק בתחום חיפושי נפט וגז בישראל. השותפות נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין הנאמן, כשותף מוגבל, מצד אחד ובין השותף הכללי מצד שני. ניהולה השוטף של השותפות מתבצע של ידי השותף הכללי.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות