חדשות פטרוטקס יהש

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • פטרוטקס יהש - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • פטרוטקס יהש - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • פטרוטקס יהש - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018- תיקון טעות סופר בטופס הדיו
   | קישור ל-PDF
  • פטרוטקס יהש - מצגת לשוק ההון, מרץ 2019
  • פטרוטקס יהש - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • פטקס-דוח עתודות בשדותוירב,Mולליצעופרב,BולליצמיקGבמיסיסיפי ארהב
  • פטרוטקס יהש - דוח עתודות בשדות מןפליM ו-םץףףןננO בטקסס ארה"ב
  • פטקס-נחתם תיקון להסכם רכישת זכויות ב-3 שדות גז במסיסיפי,פרטים
  • חתרורים 403-גינקו לא השיגה את חלקה במימון,השותפים הודיעו...
  • פטרוטקס יהש - פתיחת מסחר ביום 19.11.18-פטרוטקס אגח א
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור חיפושי נפט וגז

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות