חדשות פטרוטקס יהש

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • פטקס-פנתה לרשות בבקשה לדחיה של חודש לפרסום דוח עתודות בשדות...
  • פטרוטקס יהש - דוח רבעון 3 לשנת 2019
  • פטרוטקס יהש - רכישת זכויות בשדות נפט וגז מפיקים באלבמה, ארה"ב
  • פטרוטקס יהש - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • פטרוטקס יהש - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • פטרוטקס יהש - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018- תיקון טעות סופר בטופס הדיו
   | קישור ל-PDF
  • פטרוטקס יהש - מצגת לשוק ההון, מרץ 2019
  • פטרוטקס יהש - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • פטקס-דוח עתודות בשדותוירב,Mולליצעופרב,BולליצמיקGבמיסיסיפי ארהב
  • פטרוטקס יהש - דוח עתודות בשדות מןפליM ו-םץףףןננO בטקסס ארה"ב

  חדשות סקטור חיפושי נפט וגז

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות