פורצים התנגדויות ומסכנים תמיכה

האירו / דולר והפאונד דולר על סף פריצת התנגדויות, והשוק המקומי מסכם רמות תמיכה
 | 
(צילום: Getty images Israel)
סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

| אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
סיכוי טוב לכך שהצמד אירו/דולר יפרוץ היום את רמת ההתנגדות 1.2878 דולר בכיוון מעלה ולייצור מבנה חדש, מבנה של מגמת עלייה. מצב זה מאפשר לנצל כל ירידה מהרמות הנוכחיות בשוק לצורכי קנייה (LONG EURO) במחירים אטרקטיביים עם הוראת STOP LOSS מתחת לרמת השפל 1.2620 דולר.

נקודות התנגדות: 1.2878, 1.3077, 1.3199, 1.3210
נקודות תמיכה: 1.2620, 1.2587, 1.2522, 1.2465

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2690 ולבין רמת ההתנגדות 1.2955. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.2820 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.2910 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2955 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.2820 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.2775 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2690 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד פאונד/דולר פרץ אתמול את רמת השיא 1.5410 דולר בכיוון מעלה ובהתאם לתחזית שלנו מאותו יום. כעת, אנו רואים אפשרות של ירידות מינוריות בשוק כתוצאה ממימוש רווחים חלקי, מה שמאפשר לבצע איסוף ליש"ט בטריטוריה התחומה בין 1.5350 – 1.5400 מלווה בהוראת Stop Loss מתחת לרמת השפל 1.5230 דולר. לחלופין, סוחרים שאינם מעוניינים להפסיד את המשך מהלך העליות במידה והשוק לא ירד, יכולים להסתכן בקניית הליש"ט ברמות הנוכחיות 1.5430 עם אותה הוראת Stop Loss כמצוין קודם לכן.

נקודות התנגדות: 1.5500, 1.5669, 1.5704, 1.5774
נקודות תמיכה: 1.5230, 1.5130, 1.5045

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5285 ולבין רמת ההתנגדות 1.5515. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.5400 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.5470 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5515 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.5400 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.5355 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5285 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/שוויצרי שבר אתמול את רמת השפל 0.9400 פרנק מה שיצר מבנה מינימאלי של מגמת ירידה. כך, ניתן להניח כי הצמד צפוי להיסחר בתקופה הקרובה בירידות על כן אסטרטגיית המסחר עבור צמד זה יכולה להיות כדלקמן:

מכירת מנה ראשונה ברמות הנוכחיות של הצמד סביב 0.9390 פרנק. את המנה השנייה ניתן למכור במידה ושער החליפין יעלה אל רמת 0.9450 פרנק כאשר בשתי העסקאות חובה לצרף הוראת Stop Loss מעל לשיא האחרון 0.9576 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9465, 0.9585, 0.9605, 0.9687, 0.9775
נקודות תמיכה: 0.9300, 0.9240, 0.9175

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9310 ולבין רמת ההתנגדות 0.9535. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9425 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9350 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9310 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9425 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9460 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9535 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בצמד דולר/ין ממשיך להיות טעון מחשש לירידה חדה בשער החליפין (התחזקות הין) תסריט העשוי לזמן התערבותו של הבנק המרכזי היפני. על כן, אסטרטגיית המסחר שלנו עבור צמד זה תכלול את השלבים הבאים:

1. המתן מחוץ לשוק.
2. כניסה לעסקת LONG USD במנה הראשונה סביב רמת 76.25 ין, אחריה מנה שנייה סביב הרמה 75.80 ין, כאשר שתי עסקאות אלה חייבות להיות מלווות בהוראת Stop Loss מתחת לרמת השפל 75.55 ין.

נקודות התנגדות: 77.05, 77.35, 77.61, 78.10, 78.30
נקודות תמיכה: 76.55, 76.30, 76.10, 75.95, 75.57

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 76.40 ולבין רמת ההתנגדות 77.10. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 76.75 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 76.95 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 77.10 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 76.75 עשויה להוביל לירידות אל היעד 76.60 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 76.40 ין.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/שקל מסכן את רמת התמיכה הפסיכולוגית 3.8000 ואנו רואים סיכוי גבוהה לשבירתה בכיוון מטה עוד היום.

נקודות התנגדות: 3.8600, 3.8690, 3.9000
נקודות תמיכה: 3.8000, 3.7935, 3.7610

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.7880 ולבין רמת ההתנגדות 3.8430. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.8160 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.7980 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.7880 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.8160 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.8250 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.8430 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הכסף מראה סימנים המובילים אותנו להניח כי, היעד 32.50 דולר הינו יעד ריאלי כך שאסטרטגיית המסחר על נכס זה תהיה כדלקמן:
קניית הכסף סביב הרמות הנוכחיות 30.50 דולר מלווה בהוראת Stop Loss מתחת לרמת השפל 29.40 דולר.

נקודות התנגדות: 30.65, 31.65, 33.30, 33.74
נקודות תמיכה: 29.42, 28.55, 28.00, 26.14, 24.95

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 29.45 ולבין רמת ההתנגדות 31.15 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 30.30 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 30.85 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 31.15 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 30.30 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 30.00 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 29.45 דולר.

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה