מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 5.1 2 1,573.88
בעלי עניין 68.45 3 21,117.19
ציבור 26.45 -- 8,525.67

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
12 4.08 1,620,465.96 1,322.3

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
איילון 2.35 762
מיטב תכלית 1.73 561

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה