אודות החברה

הפניקס אחזקות בע"מ
5,119,836
ביטוח
1949
קוסט פורר גבאי את קסירר
767
520017450
03-7332997
03-7238855
דרך השלום 53, גבעתיים 53454
החברה, הפניקס אחזקות בע"מ, והחברות הבנות שלה פועלות בתחומי הביטוח, הפנסיה והגמל ובתחום שוק ההון והשירותים הפיננסיים, כמפורט להלן:
- ביטוח החיים וחיסכון ארוך טווח.
- ביטוח כללי: כולל בין היתר ביטוחי רכוש וביטוחי חבויות, ענפי ביטוח רכב חובה ורכב רכוש.
- ביטוחי בריאות.
- שירותים פיננסיים.
ביוני 2016 הפכה אקסלנס השקעות לחברה בת בבעלות מלאה של הפניקס בעקבות הצעת רכש, ובכך נמחקו מניות אקסלנס מהרישום למסחר בבורסה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות