חדשות הפניקס

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • חלקות דיבידנד בעין:0.0053770 מניות מהדרין לבעמ"נ הפניקס...
  • פנקס-בימ"ש קבע כי שיעור ההיוון בפיצוי נזיקי יעמוד על ...3%
  • הפניקס - פתיחת מסחר ביום 25.7.19-פניקס הון אגח יא
   | קישור ל-PDF
  • הפניקס - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • הפניקס - מצגת תוצאות כספיות מרץ 2019
  • נחתם ההסכם לפיו לאומי פרטנרס ופניקס ירכשו 20% בתעבורה (כ"א)...
  • חתימה על הסכם מחייב למכירת אחזקות דלקקב בפנקס-המשך 27.2.19
  • הפניקס - תוצאות הנפקה אגח 4 על פי דוח הצעת מדף מיום 7.5.19
   | קישור ל-PDF
  • הפניקס - פתיחת מסחר ביום 13.5.19-הפניקס אגח 4
   | קישור ל-PDF
  • הפניקס - תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקת אגח סדרה 4
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור ביטוח