אודות החברה

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ
395,832
השקעה ואחזקות
1945
קוסט פורר גבאי את קסירר
589
520014846
04-8471111
04-8410647
רח' הגביש 1, חיפה 3100001
החברה, אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ, הינה חברת השקעות והחזקות תפעולית המשתמשת בהונה וביתרות הנזילות שלה לרכישת חברות, בעיקר בתחום התעשיה וההפצה. קבוצת אמיליה פיתוח פועלת ב-3 תחומים עיקריים:
- מוצרי טיפוח כמותג פרטי: ייצור מוצרי צריכה בתחום הקוסמטיקה, הטואלטיקה והתרופות ללא מרשם.
- הולכת זורמים וסניטציה: שיווק צנרת, אביזרי צנרת, מגופים, מחברים ושסתומים.
- שירותים לתעשיה: שיווק והפצת כימיקלים, שירותי לוגיסטיקה, שירותי מעבדות, פינוי וטיפול בפסולת מסוכנת.
אמיליה פיתוח בוחנת באופן שוטף הצעות והזדמנויות להשקעה בפעילויות שונות בתחומי התעשיה.
נציין כי עם קבוצת אמיליה פיתוח נמנות החברות הציבוריות מנדלסון תשתיות, מקסימה ואוברסיז.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות