אודות החברה

גן שמואל מזון בע"מ
461,171
מזון
1993
קוסט פורר גבאי את קסירר
532
520039934
04-6320039/40
04-6320032
קיבוץ גן שמואל, ד.נ. חפר 38810
החברה, גן שמואל מזון בע"מ, פועלת בתחום אספקת חומרי גלם לתעשיית המשקאות הטבעיים והקלים בארץ ובעולם. חומרי הגלם של החברה הם בעיקר רכזי פרי מיובאים ופרי הדר ועגבניות שנרכשים בארץ. בנוסף, מספקת גן שמואל מיץ טבעי באריזה סופית לצרכן.
מוצרי גן שמואל מתפלגים ל-3 קבוצות עיקריות: מוצרי פרי הדר, מוצרי עגבניות ומוצרי פירות שונים נוספים שאינם פרי הדר.
בצדמ' 2012 העביר קבוץ גן שמואל (מבעלי השליטה) את מלוא החזקותיו בחברה, מגן שמואל החזקות (חברה פרטית בבעלותו המלאה) לג"ש 2000 (אגודה שיתופית בבעלותו המלאה).

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות