אודות החברה

עשות - אשקלון תעשיות בע"מ
202,204
מתכת ומוצרי בניה
1967
סומך חייקין
312
520037581
08-6721606
08-6755198
רח' עזרא יסודי 2, א.ת אשקלון 7810001
לחברה, עשות - אשקלון תעשיות בע"מ, שלושה תחומי פעילות המדווחים כמגזרים עסקיים:
- המגזר הצבאי: ייצור ושיווק של ממסרות ראשיות, הינעים סופיים ומערכות מתלים לרכב קרבי משוריין, חודרני שריון, פינים וקוביות ורסיסים לשוק הצבאי בארץ ובעולם.
- המגזר האזרחי: ייצור ושיווק של ממסרות ומערכות הינע אוטומוטיבי וייצור גלים למנועי סילון, ממסרות ומחברים תעופתיים למטוסים ומנועי סילון, משקולות איזון למטוסים ומסוקים ומשקולות ליישומים שונים.
- חברת הבת RELIANCE הפועלת בארה"ב, עוסקת בייצור גלגלי שיניים ותשמש כבסיס לפיתוח השוק בתחום הממסרות וההנעה לשוק הצבאי והאזרחי בארה"ב.
בנוב' 2018 הושלמה מכירת מניות מדינת ישראל ב-תע"ש (בעלת השליטה), לחברה הציבורית אלביט מערכות. בתוך כך, עשות אינה מסווגת עוד כ"חברה בת ממשלתית" והחל ממועד זה תעש ואלביט הינן בעלות השליטה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה