אודות החברה

קבוצת אחים נאוי בע"מ
717,780
שירותים פיננסיים
1985
זיו האפט
208
520036070
03-5102585
03-5161505
רח' יגאל אלון 94, תל אביב 6789139
החברה, קבוצת אחים נאוי בע"מ, עוסקת במימון חוץ בנקאי. פעילות החברה מתמקדת במסחר בממסרים דחויים (ניכיון שיקים). החלק הגדול במסחר בממסרים דחויים של צדדים שלישיים ויתרתו במסחר בממסרים דחויים של מקבל האשראי.
מסחר בממסרים דחויים הינו עסקת המרה, בה מקבלים לקוחות החברה את ערכם הכספי של ממסרים דחויים בהם הם אוחזים כשורה ואשר אותם הם מסבים לחברה, תמורת עמלה הנקבעת בין החברה ובין הלקוח עבור יתרת התקופה אשר נותרה עד למועד פירעון השיקים.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות