אודות החברה

ישראכרט בע"מ
2,536,000
שירותים פיננסיים
1975
סומך חייקין / זיו האפט
1773
510706153
03-6895556
03-6895242
רח' המסגר 40, תל אביב 6721122
החברה, ישראכרט בע"מ, עוסקת בשלושה מגזרי פעילות עיקריים:
- הנפקה של כרטיסי אשראי: הנפקת כרטיסים חוץ בנקאיים ותפעול כרטיסים בנקאיים.
- סליקה של כרטיסי אשראי: ישראכרט סולקת כרטיסי חיוב המשמשים להעברת התמורה בגין עסקאות מהמנפיק לבית העסק.
- פעילות מימון: החברה מציעה ללקוחותיה מוצרים ופתרונות מימון עפ"י אופי פעילותם, תוך שימת לב לסיווגם (אשראי לאנשים פרטיים / אשראי מסחרי), כדלקמן:
* מוצרי מימון ללקוחות פרטיים, אשר חלקם מחזיקי כרטיסי אשראי של החברה וחלקם לא, כוללים בעיקר: אשראי בכרטיס (כגון "אשראי מתגלגל", "קרדיט" ואשראי נוסף כחלק ממסגרת האשראי שניתנה ללקוח בכרטיס) וכן הלוואות שאינן במסגרת כרטיס האשראי.
* מוצרי מימון לבתי עסק כוללים בעיקר: הלוואות, ניכיון שוברים, הקדמות תשלום ופקטורינג.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות