אודות החברה

אורמת טכנולוגיות אינק
15,049,234
קלינטק
1994
קסלמן וקסלמן
2250
880326081
08-9433777
08-9439901
דרך שידלובסקי 1, א.ת חדש יבנה 8122101
החברה, אורמת טכנולוגיות אינק, עוסקת בפיתוח וייצור טורבינות כח להספקת אנרגיה חשמלית, ובפיתוח פרוייקטים בתחום אנרגיה חילופית ברחבי העולם.
ביולי 2017 הושלמה עסקה לפיה הועברה השליטה באורמת טכנולוגיות, כאשר החברה היפנית ORIX רכשה את אחזקותיהם של קרן פימי ומשפחת ברוניצקי (סה"כ כ-22%).
נציין כי אורמת טכנולוגיות הינה חברה זרה, שהתאגדה בארה"ב. מניותיה נסחרות בבורסת NYSE ובבורסת ת"א.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות