אודות החברה

קנאשור תראפיוטיקס בע"מ
70,398
פארמה
1970
זיו האפט
111
520033861
08-8632104
08-8561455
רח' ההדרים 2, אשדוד 7761301
עד שנת 2014 פעלה החברה, קנאשור תראפיוטיקס (לשעבר דירקט קפיטל), בעצמה ובאמצעות חברות בנות ונכדות שלה, בהשקעות בתחום הנדל"ן.
באפר' 2016 הועברה מניית החברה לרשימת השימור. בתוך כך, שונה הסיווג הענפי של החברה לחברות מעטפת.
בדצמ' 2018 הושלמה עסקה, לפיה רכשה קנאשור מחברת סולבר טכנולוגיות מזון 100% מהון קנאשור בע"מ, בתמורה להקצאת מניות. נציין כי החברה הבת הנרכשת, עוסקת בייצור שמנים בתחום הקנאביס הרפואי.
בינואר 2019 עברו מניות החברה מרשימת השימור לרשימה הראשית, והסיווג הענפי שלה שונה ל-פארמה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה