אודות החברה

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ
267,732
קלינטק
2007
שטראוס לזר ושות'
1473
513961334
054-2661310
077-5109050
רח' פנחס ספיר 8, נס ציונה 7403631
ממועד הקמתה ועד דצמ' 2017 עסקה החברה, אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ (לשעבר ביומדיקו הדרים), בתחומי מחקר ופיתוח, ייצור, הרכבה ושיווק של מוצרים חדשניים המיועדים לשימושים רפואיים שונים בכלי דם טבעיים בלב, במעקפים ורידיים בלב, בכלי דם במוח ובכלי דם היקפיים אחרים.
באוג' 2018 שונה הסיווג הענפי של החברה ממכשור רפואי לענף חברות מעטפת.
בדצמ' 2019 הושלמה עיסקת מיזוג, לפיה תחזיק החברה ב-100% מהונה המונפק והנפרע של חברת אוגווינד בע"מ, בתמורה להקצאת מניות. אוגווינד הינה חברה העוסקת במו"פ ופיתחה מערכת אגירת אוויר דחוס תת קרקעית, המאפשרת חיסכון מתצרוכת עלויות דיחוס האוויר. מערכת האגירה נמכרת למפעלי תעשייה בישראל (לקוחות אוגווינד), לשם שיפור נצילות מערכת דיחוס האוויר.
בעקבות השינוי שחל בעיסוקה של החברה, שונה הסיווג הענפי שלה מחברות מעטפת לענף טכנולוגיה - קלינטק.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות