אודות החברה

אטראו שוקי הון בע"מ
1,126,349
שירותים פיננסיים
2006
קסלמן וקסלמן
1307
513773564
03-6845500
03-6845550
רח' הארבעה 21, תל אביב 6473921
החברה, אטראו שוקי הון בע"מ, עוסקת באמצעות החברות הבנות שלה בשני תחומי פעילות עיקריים:
- ניהול השקעות: ניהול תיקי השקעות, קופות גמל וקרנות נאמנות. בתחום זה עוסקת אטראו שוקי הון, באמצעות החזקתה בעקיפין (בשיעור של 50%), בחברת ילין לפידות.
- ברוקראג' בין בנקאי: פעילות תיווך בין בנקאי במט"ח, ריביות ונגזרים פיננסים.
נציין כי עד אוק' 2016 פעלה קבוצת אטראו שוקי הון, גם בתחומי ההנפקות ומסחר בניירות ערך וכן בתחומים נוספים בתחום הברוקראג'. במועד זה כאמור, מכרה הקבוצה את החזקותיה בחברות לידר הנפקות ולידר ושות' בית השקעות, ובכך חדלה לעסוק בתחומים אלה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות