אודות החברה

אייץ' בי אל - הדסית ביו אחזקות בע"מ
45,603
השקעות במדעי החיים
2005
קסלמן וקסלמן
1294
513734590
02-5722093
02-5722033
בי"ח הדסה עין כרם, ירושלים 91120
החברה, אייץ' בי אל - הדסית ביו אחזקות בע"מ, הינה חברת החזקות המחזיקה בחברות עתירות ידע, העוסקות במחקר ופיתוח בתחום הרפואי והביו-טכנולוגי. ברוב חברות הפורטפוליו, בסיס הידע הוא בחוקרים שעובדים או שעבדו במועד גילוי הידע בבתי החולים של הסתדרות מדיצינית הדסה בירושלים. הדסית ביו הינה חברת היישום של הדסה, והיא שפועלת לצורך גיוס משאבים ומסחור הגילויים המדעיים שמקורם בחוקרים העובדים בהדסה.
ביולי 2012 הושלמה עיסקה לפיה רכשה החברה הציבורית די פארם, את טרומבוטק (אחת מחברות הפורטפוליו של הדסית ביו), בתמורה להקצאה פרטית של כ-60% מהון המניות המונפק והנפרע. במסגרת העיסקה, הוקצו להדסית ביו כ-15% מהון המניות בדי-פארם.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות