אודות החברה

אלביט הדמיה בע"מ
48,031
השקעה ואחזקות
1996
קוסט פורר גבאי את קסירר
1039
520043035
03-6086000
03-6086050
רח' שמשון 3, פתח תקווה 4952701
החברה, אלביט הדמיה בע"מ, עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות שלה, בישראל ובחו"ל, בתחומים שלהלן:
- ייזום, הקמה, ניהול, תפעול ומכירה של מרכזי מסחר ובידור במרכז ובמזרח אירופה.
- החזקת בתי מלון, תפעולם וניהולם בעיקר באירופה.
- ייזום, הקמה, ניהול, תפעול ומכירה של מרכזים מסחריים, נדל"ן למגורים ופרויקטים נוספים בהודו.
- הפצה ושיווק של אופנה ואביזרים באמצעות חברת הבת אלביט מסחר וקמעונאות, שהינה בעלת הזכיון הבלעדי לשיווק של בננה ריבליק, גאפ, מנגו ו- G-STAR בישראל.
במאי 2019 נמחקו מניות החברה מהרישום בנאסד"ק. בתוך כך, אלביט הדמיה אינה מסווגת עוד כחברה דואלית.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות