חדשות אלביט הדמיה

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אלבהד-תגיש ל-SEC טופס הפסקת דיווח(15F FORM)לצורך ביטול וולנטרי
  • אלבהד-התקבל מהרוכש ריבית I בק"ע הלוואת מוכר בגין עסקת המכ...
  • אלבהד-הבהרה-פדיון מוקדם חלקי אגח ט כפוף לאישור אסיפה לתיקון...
  • אלביט הדמיה - 20-F לשנת 2018
  • אלביט הדמיה - מצגת למשקיעים- מאי 2019
  • אלבהד-מניות החברה ימחקו מהנאסדק בתחילת יום המסחר של 13.5.19
  • פלאזה, אלבהד- עדכון להסכם מכירת החזקות בפרויקט בנגלור ,הודו
  • אלביט הדמיה-השלימה שלב ראשון בהסכם-מכירת 1.6% מניות אלמדט-המשך
  • אלבהד- עדכון בנוגע לעסקה למכירת מגרש בהודו(ע"י אלבהד ופלאזה)
  • אלבהד-הודעה מנאסד"ק על מחיקה והשעיית מסחר מיום ,11.2.19ימשיכו

  חדשות סקטור השקעה ואחזקות