אודות החברה

מקורות חברת מים בע"מ
--
שרותים
1937
קוסט פורר גבאי את קסירר
1150
520010869
03-6230525
03-6230833
רח' לינקולן 9, תל אביב 6713402
החברה, מקורות חברת מים בע"מ, הינה חברה ממשלתית (בעלת השליטה במישרין הינה מדינת ישראל) אשר התאגדה במטרה לפתח את מקורות המים בארץ ולספקם לתושבים. מקורות הוסמכה כ"רשות מים ארצית" וניתנה לה ההרשאה לבצע את תפקידי רשות המים הארצית שהם: להקים את מפעל המים הארצי (הידוע בכינויו "המוביל הארצי"), לנהלו, לספק מים ממנו ולהחזיקו במצב תקין, לשפרו, להרחיבו ולעשות כל פעולה אחרת הדרושה לאספקת מים ממנו.
קבוצת מקורות עוסקת בעיקר, בתחום פעילות של אספקת מים. במסגרת זו עוסקת החברה בהפקת מים, קידוחים, איגומם, טיפול באיכותם, הולכתם ואספקתם ברחבי המדינה, והכל תוך שמירתם ואבטחתם של מקורות המים.
מקורות מספקת, מפיקה, מייצרת או קולטת (לפי העניין) מים באמצעות מערכות מים אזוריות מסועפות ומערכת ארצית הקולטת מים ממקורות שונים: הכנרת, אקוויפרים, מים מליחים מותפלים ומי ים מותפלים.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות