אודות החברה

מיטב דש השקעות בע"מ
857,146
שירותים פיננסיים
1992
קוסט פורר גבאי את קסירר
1064
520043795
03-7903000
03-5169001
רח' ששת הימים 30, בני ברק 5120261
החברה, מיטב דש השקעות בע"מ, עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות, בפעילויות בשוק ההון הכוללות בעיקר ניהול נכסים פיננסיים כגון: קרנות השתלמות, קופות גמל, קרנות פנסיה, תעודות סל ותעודות התחייבות, קרנות נאמנות ותיקי השקעות.
כמו כן, עוסקת קבוצת מיטב דש במתן שירותי חבר בורסה וברוקראז', סוכנויות ביטוח ומכללה ללימודי שוק ההון.
נציין כי מיטב דש הינה בעלת השליטה בחברה הציבורית פנינסולה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות