חדשות ביג אגח יא

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • ביג - מינוי מנכ"ל-גאליס חי
  • ביג - פתיחת מסחר ביום 11.6.19-ביג אפ 5
   | קישור ל-PDF
  • ביג - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • ביג - מצגת שוק ההון Q1/2019
  • ביג-דירק החב אישר מד.תגמול+הסכם העסקת המנכל חרף התנגדות האסיפה
  • ביג-דוח הצעת מדף להנפקת אגח יא ו-יב, הזמנות-4.4.19
   | קישור ל-PDF
  • ביג - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • ביג - מצגת שוק הון-31.12.18
  • ביג הגישה הצעה לרכישת כ-13% ממניות אפנכ במסגרת הסדר אפרק
  • ביג - פתיחת מסחר ביום 23.12.18-ביג אגח יב
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור נדל"ן מניב