מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים -- -- --
בעלי עניין -- -- --
ציבור -- -- --

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
130 17.54 82,966,652.33 87,952.95

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
פסגות 10.01 50,192
מור 1.69 8,483
מגדל 1.52 7,638
קסם 1.07 5,359
מיטב תכלית 0.88 4,417

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה