פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 31/08/41
תשלום קרן אחרון 31/08/41
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 2.75
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/08/20
תאריך אקס 20/08/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.35
ערך מתואם ברוטו 109
מח"מ 17.63
נטו מקוזז -0.17
נטו להחזקה -0.2
ערך מתואם נטו 108.79
טווח לפדיון 21.74
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/08/20 2.77 -- -- 528,640 528,640
31/08/21 2.75 -- -- 525,753 525,753
31/08/22 2.75 -- -- 525,753 525,753
31/08/23 2.75 -- -- 525,753 525,753
31/08/24 2.75 -- -- 525,753 525,753
31/08/25 2.75 -- -- 525,753 525,753
31/08/26 2.75 -- -- 525,753 525,753
31/08/27 2.75 -- -- 525,753 525,753
31/08/28 2.75 -- -- 525,753 525,753
31/08/29 2.75 -- -- 525,753 525,753
31/08/30 2.75 -- -- 525,753 525,753
31/08/31 2.75 -- -- 525,753 525,753
31/08/32 2.75 -- -- 525,753 525,753
31/08/33 2.75 -- -- 525,753 525,753
31/08/34 2.75 -- -- 525,753 525,753
31/08/35 2.75 -- -- 525,753 525,753
31/08/36 2.75 -- -- 525,753 525,753
31/08/37 2.75 -- -- 525,753 525,753
31/08/38 2.75 -- -- 525,753 525,753
31/08/39 2.75 -- -- 525,753 525,753
31/08/40 2.75 -- -- 525,753 525,753
31/08/41 2.74 100 19,118,284 524,313 19,642,598
סה"כ 19,118,284 11,568,009 30,686,294
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות