אודות החברה

ישרס חברה להשקעות בע"מ
4,052,382
נדל"ן מניב
1950
קוסט פורר גבאי את קסירר
---
613
520017807
03-7130200
03-5606955
רח' הר סיני 3, תל-אביב 65816
החברה, ישרס חברה להשקעות בע"מ, עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ומסונפות בשני תחומי פעילות עיקריים:
- נדל"ן מניב: הפעילות מרוכזת בישראל וכוללת ייזום, תכנון, הקמה וניהול של מבני תעשיה ואחסנה, פארקים לתעשיות עתירות ידע ומרכזים מסחריים.
- נדל"ן למגורים ולמכירה: ישרס בונה בישראל, פרויקטים של דירות המיועדים למכירה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות