אודות החברה

ויתניה בע"מ
1,079,859
נדל"ן מניב
1995
קוסט פורר גבאי את קסירר
1515
512096793
03-6441930
03-6441934
רח' ראול וולנברג 4, תל אביב 69719
החברה, ויתניה בע"מ, פועלת בישראל ובחו"ל במישרין ובאמצעות חברות בנות בפיתוח, ייזום, בניה, השכרה והפעלה של נכסים מניבים הכוללים בעיקר שטחי משרדים, מסחר וחניות.
ויתניה עוסקת בהשכרתם של נכסים אלו לשוכרים שונים, לרוב בשכירות ארוכת טווח ובהפעלתם של הנכסים המניבים.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות