חדשות ויתניה

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • ויתניה - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • ויתניה - מצגת לשוק ההון-מאי 2019
  • ויתניה - מצגת החברה-מרץ 2019
  • ויתניה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • ויתניה-תוספות להסכם המייסדים ולהסכם בעלי המניות מ,30.6.15פרטים
  • ויתניה - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • ויתניה - מצגת החברה-נובמבר 2018
  • ויתניה - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • ויתניה - מצגת החברה -אוגוסט 2018
  • ויתניה - פתיחת מסחר ביום 3.7.18-ויתניה אגח ה
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור נדל"ן מניב