אודות החברה

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ
2,234,041
נדל"ן מניב בישראל
2007
בריטמן אלמגור זהר ושות'
---
1514
513992529
03-5759222
03-6131659
רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן 52520
החברה, סלע קפיטל נדל"ן בע"מ, הוקמה במטרה להיות קרן השקעות במקרקעין המשמשת כמכשיר השקעות, שמטרתו העיקרית לאפשר למשקיעים שונים, גם כאלה שאינם מתמחים בתחום הנדל"ן להשתתף, באופן לא ישיר, בהשקעה בנכסים מניבים. ההשקעה בקרן נותנת חשיפה
לנכסים המניבים המוחזקים ע"י הקרן, תוך פיזור הסיכונים הכרוכים בהשקעה בנכס מניב מסוים, גיוון תיק ההשקעות וניצול הטבות המס הניתנות למשקיעים בקרן השקעות במקרקעין.
במסגרת פעילותה העסקית תיזום החברה רכישת נכסים מניבים ותשכירם לאורך זמן.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות