סאני - הסדר או פירוק, מה עדיף למחזיקי האג"ח?

מיכה צ'רניאק, מנכ"ל להבה ניהול תיקי השקעות, סוקר את הנעשה בהסדרי החוב של חברת סאני והשפעותיהם על המחזיקים והמוחזקים
 |  (47)
בטור מהשבוע שעבר התייחסתי ל שורת המהלכים המתבצעים בימים אלו בחברת סקיילקס . ניסיתי להעביר לקוראים את הערכותיי, כי בעקבות הפעולות המבוצעות כיום ב סאני תקשורת -1% סאני תקשורת 187.3 -1% סאני תקשורת בסיס:189.2 פתיחה:189.2 גבוה:191 נמוך:187.3 תמורה:11,304 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , צפוי שיפור משמעותי במצבה העסקי של החברה, עד כדי אפשרות ליציאה מהערת העסק החי, שריחפה מעל לראשה של החברה והקשתה מאוד על תפקודה השוטף.

כעת ברצוני להתפנות לחלקה השני של ההבטחה שנתתי בתחילת השנה - בחינת מצב מחזיקי אגרות החוב של חברת האם - {סאני}. בתחילת חודש אפריל האחרון הוצג מתווה הסדר בחברת סאני. המתווה שהוצג גרר ביקורת בקרב חלק ממחזיקי האג"ח. הבעיה, מבחינתי, שאותם המבקרים לא הציגו אלטרנטיבה מלבד האפשרות, שהמשמעות המעשית שלה הוא פירוק שתי החברות. אני מקווה שהטור מהשבוע שעבר שיכנע, לפחות חלק מהקוראים, עד כמה שגוי הוא הרעיון לפרק את סקיילקס, מהסיבה הפשוטה שמדובר בעסק המייצר מזומנים. כעת בואו נבחן את האפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב של סאני.

סאני - נכסי החברה
על מנת לפשט את מבנה ההחזקות של החברה, אתייחס רק לנכסים המשמעותיים בהם זו האחרונה מחזיקה:
- סקיילקס: כ-22 מיליון מניות סקיילקס המהוות 78.7% מהון המניות של סקיילקס.
- תפוז: השבוע הוחלט למכור את ההחזקה לבן דוב תמורת 10 מיליון ש'.
- מוביליאיי: 0.5% מהון המניות של מוביליאיי.
- פרטנר: החברה מחזיקה ב-2,173,126 מניות פרטנר המהוות 1.4% מהחברה.
- סקיילקס 1 - 6,559,244 אגרות חוב.

אופציית הסדר החוב
בתחילת חודש אפריל הוצג מתווה הסדר בין מחזיקי האג"ח של סאני לחברה. לפני שאנתח את השווי הנגזר ממתווה ההסדר, בואו נבחן את מרכיבי ההסדר:

- מכירת החזקות בלתי אינטגרליות לפעילות החברה - סאני תמכור פעילויות שאינן אינטגרליות קרי מכירת תפוז, מובילאיי ואג"ח סקיילקס 1. במסגרת תרומת הבעלים, בעל השליטה התחייב להעניק רצפת מחיר בתהליך המכירה. במסגרת מכרזי המכירה של תפוז ומובילאיי, אילן בן דב יעביר הצעה (לבחירת מחזיקי האג"ח) הכוללת תמורה במזומן בגובה 10 מיליון ש' או תמורה באג"ח של חברת סאני בכמות של 25 מיליון לכל אחד משני נכסים אלו. ההחזקה בתפוז אמורה להימכר לבן דב תמורת 10 מיליון ש'. את ההחזקה במניות מוביליאיי הוחלט למכור במסגרת גיוס שעורכת חברת מובילאיי בימים אלו. הגיוס (שכולל הצעת מכר) אמור להתבצע סביב מחיר של 35 ד' המשקף שווי של 7.5 מיליון דולר למניות מובילאיי שבבעלות סאני. התמורה ממכירת אג"ח סקיילקס 1 אמורה להתחלק שווה בשווה בין קופת סאני ובעלי האג"ח.

- תרומת בעלים - מלבד הרצפה למכירת נכסי סאני לה התחייב בעל השליטה, אילן בן דב התחייב להעביר לחברה גם אגרות חוב של סאני והלוואת בעלים שוטפות, ששימושו את החברה בחודשים האחרונים בהיקף של 10 מיליון אג"ח והלוואות בעלים. אילן בן דב העביר עד כה לנאמן 5,884,268 מ{סאני אגח ג} שהיו בבעלותו. כמו כן, העניק לסאני הלוואות בסך מצטבר של 475,500 ש'. כלומר במסגרת ההסדר נותר לו לרכוש בשוק עוד 3,640,232 אג"ח של סאני.

כל אגרות החוב שבעל השליטה יעביר לחברה, יפרעו לאחר פירעון מלוא יתרת אגרות החוב של סאני. אגרות החוב של בעל השליטה יהיו ניתנות להמרה למניות סאני, בתנאים זהים לתנאי אגרות החוב להמרה החדשות שיונפקו לבעלי האג"ח של סאני. לאחר הקצאת סדרות אג"ח חדשות, התחייב בעל השליטה לרכוש במהלך המסחר בבורסה 5 מיליון אג"ח נוספות (הכוונה לאגרות החוב החדשות), ולהעבירן לחברה בתנאים הזהים לתנאים בהם הועברו 10 מיליון אגרות החוב על ידו לחברה.

- הקצאת שתי סדרות אג"ח חדשות ליתרת החוב לבעלי האג"ח (לאחר שכל יתרות המזומן שיתקבלו בסאני ישמשו לצורך תשלומים לבעלי האג"ח). יתרת החוב תחולק שווה בשווה לשתי סדרות אג"ח. האחת אג"ח סטרייט, לטובתה ישועבדו מניות סקיילקס שבבעלות סאני (בדומה למצב כיום ביחס לכלל סדרות האג"ח). הסדרה השנייה היא אג"ח להמרה הניתנת להמרה ל-40% מהון המניות של סאני. כלומר ניתנות להמרה לכ-16-17 מיליון מניות סאני.

שתי סדרות האג"ח יהיו צמודות למדד. הן לא ישלמו שוטפת, אבל הריבית (בשיעור של כ-2.5% בשנה) "תשולם מראש" בדמות הגדלת היקף כל אחת מהסדרות ב-15% (הסדרות החדשות הינן למח"מ של כ-5 שנים). הסדרות אמורות להיפרע ב-4 תשלומים שווים החל מהשנה הרביעית להסדר.

- אפשרות אופציונלית - קבלת הלוואה מקרן ויולה בסך של 200 מיליון ש' לסקיילקס ו-50 מיליון ש' לסאני. מדובר בהלוואה אופציונלית, שטרם ברור אם יוחלט לקבלה. ההלוואה לסאני בסך של 50 מיליון ש' אמורה לשמש לצורך פירעון החוב לבנק מזרחי (חוב של כ-28 מיליון ש', כאשר לטובת החוב משועבדות מניות פרטנר +1.53% פרטנר 1,654 +1.53% פרטנר בסיס:1,629 פתיחה:1,629 גבוה:1,655 נמוך:1,633 תמורה:160,737 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שבבעלות סאני ואג"ח סקיילקס 1). עודף המזומנים בגין ההלוואה לאחר התשלום לבנק מזרחי אמור ללכת לטובת תשלום לבעלי אג"ח סאני. במידה ולא תבחר האופציה להלוואה מויולה בבעלות סאני - 2,173,126 מניות פרטנר ששווין כיום 52.5 מיליון ש'. עקב זאת, גם במקרה זה ישנם עודף נכסים ביחס לחוב החברה לבנק מזרחי בשווי של כ-20 מיליון ש'.

שווי התמורה לבעלי האג"ח בהסדר המוצע
- יתרת החוב לבעלי האג"ח - 257 מיליון ש' או 237 מיליון אג"ח
- אג"ח שבן דב יעביר לסאני - 9,500,000
- יתרת אג"ח שיוותרו במחזור 227 מיליון אג"ח (כ-247 מיליון ש' חוב).

תשלומים לבעלי האג"ח
תמורה מתפוז - 10 מיליון ש'
תמורה ממובילאיי(*) - 23-24 מיליון ש'
תמורה ממכירת אג"ח סקיילקס 1 - 2.2 מיליון ש'.
תמורה מיתרת ההלוואה מקרן ויולה או עודף בגין מניות פרטנר - 20 מיליון ש'
סה"כ תשלום לפירעון אג"ח סאני - 55 מיליון ש' המהווים כ-24 אגורות לאג"ח.
יתרת חוב לאחר התשלום 247 מיליון ש' - 55 מיליון ש' = 192 מיליון ש'.

הקצאת סדרות האג"ח החדשות
אג"ח סטרייט - 192/2 מוכפל ב-1.15= 110 מיליון אג"ח סטרייט.
אג"ח להמרה - כנ"ל - 110 מיליון אג"ח להמרה.

הערות
(*) - הגיוס בחברת מובילאיי כולל הצעת מכר בהיקף של 30%. ההנחה היא כי בעלי השליטה והמשקיעים הזרים לא יבקשו למכור את כל ההחזקות שלהם, לכן ההנחה כי במסגרת הגיוס סאני תמכור כ-50% מההחזקה שלה. ההנחה שהיתרה תימכר ב-25% הנחה ביחס למחיר בגיוס.

על מנת לקבוע מה שווי התמורה, יש להעריך בכמה ייסחרו שתי הסדרות:
אג"ח סטרייט - לטובת האג"ח צפוי להיות שיעבוד על מניות סקיילקס ששווין כיום כ-75 מיליון ש'. מי שקרא את הטור מהשבוע שעבר וודאי זוכר שהערכתי כי במידה והפעולות בהן נוקטת כיום סקיילקס יעברו בסוף 2014, לסקיילקס תהיה בעלת שווי נכסי נקי שלא יפחת מ-100-150 מיליון ש'. לכן, לעניות דעתי, צפוי להיות שווי נאה למניות סקיילקס שישועבדו לטובת הסדרה החדשה (אם ניקח בחשבון את האופציות לפירעון מוקדם של סדרת הסטרייט הכלולות בהסדר סאני, ישנו פוטנציאל להגדיל את השווי האפשרי ש האופציות לפדיון מוקדם).

בהנחה זהירה שווי האג"ח ינוע סביב 30-40 אגורות. במקרה כזה שווי הסדרה כולה יעמוד על 33-44 מיליון ש' במחיר הנ"ל, והתשואה לפדיון של האג"ח תהיה צמודה פלוס 18%-23% בשנה - כל זה בשעה שלטובת הסדרה יהיו שעבודים בשווי של 75-100 מיליון ש'.

האג"ח ניתנות להמרה ל-16-17 מיליון מניות סאני . מחיר מניית סאני עומד כיום על 1.5-1.6 ש'. אני מעריך שהאג"ח תיסחרנה לפי שווי המניות אליהן ניתן להמיר את הסדרה כולה (פרמיית המרה אפס). שימו לב כי זו ההנחה הקשה ביותר שניתן להניח, במיוחד אם ניקח בחשבון את האפשרות שהסדר יגרום לעלייה במחיר המניה. כלומר ההנחה שלי, שהאג"ח להמרה תיסחר בשווי של 25 מיליון ש' או 22-23 אגורות לאג"ח. מחיר זה משקף אפס (ביחס למחיר הנוכחי של מניית סאני בשוק), והתשואה לפדיון של האג"ח במחיר הזה תהיה צמודה פלוס 30% (אני מקווה שאתם מבינים עד כמה ההנחות שלי כאן אבסורדיות).

אם נסכם את שווי כל מרכיבי החבילה שמקבלים בעלי האג"ח נקבל:
- 55 מיליון ש' מזומן.
- 33-44 מיליון ש' שווי אג"ח סטרייט.
- 25 מיליון ש' שווי אג"ח להמרה.
- סה"כ שווי התמורה לבעלי אג"ח סאני מיד לאחר ההסדר - 113-124 מיליון ש'.
- תמורה ממוצעת בהסדר לאג"ח סאני - 50-55 אגורות.

אלטרנטיבת פירוק
המתנגדים להסדר המוצע בסאני טוענים, כי מכיוון שתרומת הבעלים בהסדר המוצע בסאני הינה אפסית, אסור להסכים להסדר. לכן עדיף לנסות ולהשתלט על החברה. חידוש הזיכיון של סמסונג לאחרונה לחברת סקיילקס. התניית הישארותו של אילן בן דב כבעל השליטה בסקיילקס המופיעה בהסכם זה, ממחישה את העובדה שהמשמעות של צעד זה הינו איבוד זיכיון סמסונג והפעלת טריגר שידחוף את מחזיקי האג"ח של סקיילקס להעמיד את החוב אליהם אף הוא לפירעון מיידי (בדומה לתהליך שחזינו במארס האחרון, אשר בעקבותיו הוצמדה הערת עסק חי לסקיילקס). המשמעות של הצעת המתנגדים להסדר היא מהסוג "בואו נוציא לעצמנו עין, על מנת שנוציא לבן דב שתי עיניים".

בואו נבחן את שווי התמורה הצפויה בפירוק סאני
- מזומן (תפוז + מובילאיי) - 33 מיליון ש' (אני מניח שלמרות שלא יהיה הסדר, עדיין נקבל תמורה זהה לתמורה בחלופת ההסדר).
- מכירת מניות פרטנר - 45 מיליון ש' (בהנחה של מימוש מהיר). בניכוי חוב לבנק מזרחי 28 מיליון ש' - תמורה לבעלי האג"ח - 17 מיליון ש'.
- תמורה בגין אג"ח להמרה של סקיילקס - 3 מיליון ש' (בהנחה של פירוק סקיילקס שווי אג"ח להמרה, אג"ח שאין לו ביטחונות - דומה לשווי הסדרות הארוכות של סקיילקס).
- שווי שלד בורסאי - 2 מיליון ש'.
- סה"כ תמורה לבעלי האג"ח של סאני בפירוק - 55 מיליון ש'.
**שווי לאג"ח בפירוק (ברוטו) 23 אגורות (במקרה של פירוק יהיו במחזור כ-237 מיליון אג"ח סאני, ולא 227 מיליון אג"ח כפי שיהיו בהסדר). לשווי זה יש להוסיף את אופציית התביעות האישיות ולנכות את עלויות הפירוק.

כעת נותר לכל אחד מהקוראים להחליט מה עדיף מבחינתו - תמורה מינימלית של 50-55 אגורות במקרה של הסדר או תמורה ממוצעת סביב 23 אגורות במקרה של פירוק. מי ששם את יהבו על אופציית התביעות האישיות, עושה רושם שהינו משקיע, איך נאמר, מאוד אופטימי. זאת כיוון שעד כה לא פגשתי במקרה שאופציית התביעות אכן סייעה למחזיקי האג"ח. אני מודע לכך שתמיד טוב לחלום על תקדים בשוק ההון, רק לא בטוח שזהו המקרה בו סוף סוף יתקבל עודף תמורה בגין תביעות אישיות.

***אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
תגובות לכתבה(47):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 25.
  אג"ח סקיילקס
  אריה 08/07/2013 11:21
  הגב לתגובה זו
  0 0
  שלום מיכה כתבת שלאגרות סקיילקס הארוכות יש בטחונות טובים האם תוכל לציין את מספרי האג"ח עם הבטחונות שוב תודה על כל הכתבות המועילות
  סגור
 • 24.
  קמן אגח ג
  דופין 01/07/2013 17:31
  הגב לתגובה זו
  0 2
  ממתי קמן הפסיקו לשלם ריבית מ 1/13?????? כי רשום בפרטי ההגח שהם "שילמו" ב 5/13 וישלמו עוד ב 8/13
  סגור
 • 23.
  שאלה בקשר לאלביט הדמיה..
  מרדכי היהודי 28/06/2013 15:37
  הגב לתגובה זו
  4 0
  אולי מיכה יודע.. ידוע שכנראה ישנו מבוי סתום במו"מ להסדר באלביט הדמיה.. לאחר שחיקה מתמשכת באגחים שהגיעו לכמעט רבע מהפארי, זה כמעט השווי שאמור להתקבל במצב של פירוק החברה.. האם זה מבטיח שווי רצפה לאגחי הדמיה השונים? האם יש לך משהו לחדש לנו בעניין הזה?
  סגור
 • 22.
  אינטרנט זהב
  יואב 28/06/2013 15:27
  הגב לתגובה זו
  2 1
  מה המצב בחברה זו כיום לאחר מכירת המניות?
  סגור
 • 21.
  אודה על דעתך לעניין ההסדר המוצע בקמן (ל"ת)
  ליאון 28/06/2013 12:01
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
 • 20.
  אגח
  אבי 28/06/2013 10:16
  הגב לתגובה זו
  2 5
  היי מיכה כמי שהלך איתך דרך ארוכה יודע אני היום בודאות שאף אחד ובטח אתה ,לא מבינים שום דבר בשוק האגח וזאת אל סמך הנפילות שנפלנו איתך בקמן ,אולימפיה,דוראה ועוד . איך כתבתה על דוראה בהסבר מעמיק גם אם ילכו לפירוק נקבל קרוב לפארי ...
  סגור
 • אתה לא חייב לקרוא את הטורים (ל"ת)
  יוסי 28/06/2013 12:10
  הגב לתגובה זו
  3 1
  סגור
 • 19.
  תשלומים שנדחו
  igorm81 27/06/2013 21:51
  הגב לתגובה זו
  3 0
  הי מיכה, תודה על הכתבה. מתי יתקבלו התשלומים שנדחו ? והאם נקבל את מלוא הסכום?
  סגור
 • סאני חש
  מיכה צ'רניאק 28/06/2013 10:10
  הגב לתגובה זו
  2 0
  1-התשלומים שלא נדחו והפכו בלתי סחירים ייחשבו כמו אג"ח רגיל של סקיילקס לצורך ההסדר הצפוי. ולכן כשההסדר ייצא לדרך המחזיקים בחש יקבלו מזומן+אג"ח חדש בהתאם לפרופורציות שיקבלו מחזיקי האג"ח הסחיר.2-על מנת לקבל את מלוא הסכום צריך מצד אחד להיות מאוד אופטימי ולקוות שמניית פרטנר תעלה ל 40 ₪ והפעילות של מכירת מכשירי סמסונג תמשך ותרוויח כ 100 מיליון ₪ בשנה בשנים הבאות. בנוסף צריך להבין שמדובר על תקופה של מספר שנים קדימה ולא שנה-שנתיים .
  סגור
 • 18.
  הנגיד החדש ישן ותוואי הריבית
  יוסי 27/06/2013 19:21
  הגב לתגובה זו
  2 1
  לאור הקדנציה הקודמת של הנגיד הכנס, האם לדעתך הריבית תשתנה מהר יותר כלפי מעלה? האם הפסקת תוכנית הרכישות של הפד תהווה זרז להעלאות ריבית בכלל?
  סגור
 • תשובה
  מיכה צ'רניאק 28/06/2013 10:10
  הגב לתגובה זו
  3 0
  הריבית במשק הישראלי לדעתי לא יכולה להיות מנותקת מהנעשה בחו"ל. ולכן למרות התנפחות המחירים בשוק הנדל"ן בארץ ולמרות שהנגיד החדש דוגל בריבית גבוהה יותר מזו הנוכחית הוא לא יכול לעלות ריבית לפני שתהיה עלייה בריבית בארה"ב. בארה"ב לפי הצהרת ברננקי הריבית לא צפויה לעלות בשנה הקרובה , מה שמגיב הוא שוק האג"ח הממשלתי שצופה כבר מעכשיו עלייה בריבית ולכן אגרות החוב שם יורדות והתשואה עולה. כאמור מדובר בתהליך ארוך טווח ולא תהליך של חודשים ספורים.
  סגור
 • 17.
  ריבית בהסדר
  דוד 27/06/2013 17:47
  הגב לתגובה זו
  4 0
  מיכה תודה על הפירוט המעניין על מצבה של סאני. לגבי הריבית בהסדר, מדוע נקבעה ריבית כה נמוכה(2.5%)? הרי אם אכן סקיילקס תתאושש ותהיה עם NAV חיוביותוכל לחלק דיבידנד בעתיד, הרי מחזיקי האג"ח של סאני ראויים להנות מהפירות הללו במלואם(לפחות כמו הריבית המקורית של אגח סאני שהיום במחזור)
  סגור
 • ריבית בסדרות המוצעות+הסדר סאני
  מיכה צ'רניאק 27/06/2013 18:30
  הגב לתגובה זו
  3 0
  1-אני מודה שיש לי משקל משמעותי בקביעת הריבית הזו. 2- השיקול פשוט בטווח של 2-3 השנים הקרובות לסאני לא צפוי להיות מקור הכנסה מתזרים שוטף ולכן אסור להעמיס על סאני עלויות בהן היא אינה מסוגלת לעמוד. הסיבה לחוסר במקורות בסאני- סקיילקס צפויה להתמקד בהפחתה דרסטית של החוב שלה. המקור היחיד שיהיה לסאני ינבע מעליית שווי מניית סקיילקס ומימוש מניות סקיילקס (האפשרות לפדיון מוקדם של האג"ח סטרייט כפי שהיא מופיעה בהצעת ההסדר). שים לב כי במקרה של פדיון מוקדם לאג"ח סטרייט עד סוף 2014 והלאה במיוחד יש אפשרות לרווח הון כיוון שקיבלת 115% מהחוב אבל הפדיון המוקדם עד ל 2014 הוא 0.9 מסך האג"ח ואחרי זה לפי 100% מכמות האג"ח.3- יש אפסיד בהסדר והוא אם יהיה כזה אמור להגיע מהאג"ח להמרה. בוא נשתולל ונחלום ... נניח מחיר מניית פרטנר יקפוץ ל 45-50 ₪ כי התחרות בענף תפחת והרווח יעלה. כעת תנסה לחשב מה יהיה שווי הנכסי הנקי של סקיילקס ומה יהיה שווי אג"ח הניתן להמרה ל 40% מסאני. נכון היום זה פנטזיה אבל זה בדיוק מנגנון אפסיד קלאסי.
  סגור
 • 16.
  סאני + סקיילקס אג"ח 1 להמרה
  לקוח של להבה 27/06/2013 17:47
  הגב לתגובה זו
  6 0
  מיכה שלום רק בגללך כספי מושקע בלהבה בחור יסודי ומבין בשוק ההון בצורה פנומנלית.רציתי לשאול מתי נראה לך שיהי הסדר בסאני עניין של שבועות או שנים.ושאלתי השניה במידה ובעלי אג"ח 1 יאשרו דחיה בתשלום הרי בתמור יקבלו בטחונות טובים ולכן האם האג"ח יקפוץ במיידי ל 100 או שעדיין יישאר ברמות אלה.
  סגור
 • סקיילקס 1
  מיכה צ'רניאק 27/06/2013 18:22
  הגב לתגובה זו
  5 0
  1-תודה , הייתי שמח לדעת מה שמך ובכול מקרה כלקוח אתה יכול לפנות אלי כמובן ישירות למשרד.2- לגבי ההסדר בסאני ראה התשובה המקיפה שנתתי למגיב 14. 3- לדעתי אין סיכוי שמחיר אג"ח 1 יקפוץ, מהסיבה הפשוטה שהשוק כאן לא עובד כך. נכון שבמקרה הזה הסיכון באג"ח יפחת בגלל השעבוד השני על הביטחונות שניתנו לאג"ח י אבל גם המח"מ שלי יתארך ובכלל המוסדיים בשוק מתרחקים מאג"ח של בן דוב כמו מאש. מספיק לראות את הסדרות הארוכות שנסחרות סביב 45% מהפארי למרות שגם בפירוק לא צפוי הפסד מאג"ח אלו (ולדעתי אני זהיר במשפט הזה) , על מנת להבין שהשיקולים כאן אינם דווקא כלכליים. אם אתה שואל דווקא אישית הייתי מצפה לעלייה הדרגתית במחירים.
  סגור
 • 15.
  מיכה תודה על העדכון
  גיל 27/06/2013 17:22
  הגב לתגובה זו
  6 0
  כמשקיע פרטי עם כמה גרושים על סאני (עוד מתשואה צנועה של 6-7% לפני כמה שנים), מאוד קשה להתעדכן מה הולך עם החברה. וגם אין כדאיות כלכלית להגיע לדיונים שכן אחרי -70% היום עבודה שווה הרבה יחסית לאחזקה. יוצא מצב שהטור שלך + כמה הודעות סתומות במאיה זה האינפורמציה היחידה שיש לי בנושא, תודה רבה מקרב לב לגבי זה.
  סגור
 • טען עוד
 • תודה. (ל"ת)
  מיכה צ'רניאק 27/06/2013 18:16
  הגב לתגובה זו
  3 0
  סגור
 • 14.
  סאני
  רפי 27/06/2013 16:57
  הגב לתגובה זו
  2 0
  מתי ההסדר יושלם לדעתך ויונפקו הסדרות החדשות? עוד ב 2013?
  סגור
 • הסדר סאני
  מיכה צ'רניאק 27/06/2013 18:16
  הגב לתגובה זו
  4 0
  1- בניגוד לתחושה אין הרבה "בלאגן" בסאני ובמו"מ להסדר בסאני. פשוט אין מו"מ כרגע להסדר בסאני. הסיבה לכך פשוטה ישנו רצון לקדם בשלב הראשון פעולות שיביאו להתייצבות בסקיילקס. שלב ראשון הסתיים. בעוד כחודש יסתיים השלב השני ( הצבעה על ביטול האופציה לפירעון מוקדם לאג"ח 1 תמורת פיצוי בריבית ומתן ביטחונות ) ובתקופה הקרובה יתחילו דיונים לגבי השלב השלישי והאחרון ( שאלת הסכם ההלוואה של ויולה כן או לא ותנאיו).לאחר סיום פעולות אלו כשסקיילקס לא תהיה תחת הערת עסק חי ניתן יהיה לרוץ עם ההסדר בסאני). 4- באותה תקופה נדע כמה ממניות מובילאיי צפויות להימכר בהצעת המכר, נדע האם יש הלוואה מויולה ולכן יהיה קל להתקדם, בניגוד למה שחושבים לשני מחזיקים גדולים של אג"ח סאני יש רוב מוחלט בהצבעות בכול סדרה ולכן מרגע ההחלטה על ההסדר זה אמור להיות מהיר. 5- לאחר ההחלטה זה עניין של כ 4-5 חודשים לעבור אישור בית משפט וכל ההצבעות עד לסוף ההסדר.6- במקרה הנוכחי אילן בן דוב מעוניין מאוד לקדם הסדר, דווקא המחזיקים הגדולים מעדיפים לקחת את הזמן בגלל הרצון של להיות בטוחים שהאג"ח שיונפקו יהיו שווים את מה שאנחנו מאמינים שהם שווים.
  סגור
 • 13.
  פער בין אמדן שווי סקיילקס למחירי האגחים
  דן 27/06/2013 16:23
  הגב לתגובה זו
  2 0
  היי מיכה. כרגיל תענוג לקרוא אותך. איך אתה מיישב את הפער שבין הערכתך שסקיילקס תגיע בסוף 2014 לשווי 100-150 כאשר האגחים הארוכים נסחרים כיום 41- 46 אג'? אתה לא אופימי מדי ביחס לשוק או שמה הפרמיה של המותג בן דב כה שלילית?
  סגור
 • סקיילקס אג"ח ז-ט
  מיכה צ'רניאק 27/06/2013 17:17
  הגב לתגובה זו
  2 0
  1- תודה. 2- בן דוב הוא "מותג חזק " בשוק ההון. מספיק לבחון את העובדה שאף מוסדי לא שקל כלל להשקיע באג"ח י שהינו אג"ח עם היקף ביטחונות מטורף. 3- בשוק יש לחץ גדול של מכירות בסדרות הארוכות של סקיילקס בעיקר בגלל גוף מוסדי שהחליט לצאת מהפוזיציה שלו בסדרות אלו. הוא החזיק בשיא כ 70 מיליון אגרות חוב של סדרות ז-ט והיום נותרו לו כ 12 מיליון בלבד. 4- אני אולי מאוד אופטימי ביחס לשוק (בשוק כלל לא מנסים להעריך מה יהיה פשוט לא מתעניינים) אבל אנחנו בלהבה גם פועלים לפי הערכות שלנו ... 5- לפני כשנה וחצי אג"ח של נאנט נסחרו במחירים דומים למחירים בהם נסחרות הסדרות הארוכות של סקיילקס כיום. וגם אז תקפו אותי על טור שכתבתי לגבי נאנט בשנת 2010 . אני מציע שתבדוק מה המחיר של אגרות החוב של נאנט לאחר פירעונות קרן ב 2012-2013 .6- לאור זאת אני מבטיח לבחון את הערכות שלי לגבי סקיילקס בעוד שנה וחצי – בסוף 2014.
  סגור
 • 12.
  פטרוכימיים
  יחיאל 27/06/2013 16:02
  הגב לתגובה זו
  2 0
  מיכה שלום, אם אני זוכר נכון, להבה מחזיקה בפטרוכימיים ו'. לאור אחזקה זו תכל לומר מה עמדתכם בנוגע להסדר המסתמן בחברה? גם אתה חושב שפרק זמן של 2-3 שנים יביא לשווי נכסי נקי חיובי בפטרוכימיים לאור ההשקעה בפצחן והזרמת הגז בבזן?
  סגור
 • פטרוכימיים ו
  מיכה צ'רניאק 27/06/2013 17:08
  הגב לתגובה זו
  3 0
  1- נכון אנחנו מחזיקים כמיליון אג"ח ו. 2- אסור לי לענות , אבל שים לב שאין עדיין מתווה הסדר בגדול צריך לבחון את מתווה ההסדר שיוצע , אבל צריך להבין שההסדר מבוסס על שאיפה שהפעילות של בזן תשתפר בשנים הבאות והיא תוכל לחלק דיבידנדים , לדעתי לאור השינויים שציינת יש סיכוי שהתוצאות ישתפרו. 3- לאג"ח ו ,לדעתי, הסדר כיום אינו דבר רע השאלה מה יהיה הפיצוי שיינתן .
  סגור
 • 11.
  אורכית א' ב' יש הסדר. ההצבעות יאשרו, שווה:
  רואה ומראה 27/06/2013 15:45
  הגב לתגובה זו
  3 1
  מקבלים כ 49 אג ' מזומן ביום 8/8/13. מקבלים על ההפרש לערך מניות לפי שווי 52 סנט (שנסחרות כיום בכ 20 סנט) + 2 אופציות על כל מניה לפי מימוש 52 סנט + 10% ממניות נטוורקס שיהיו בידי הנאמן. בהנחת ערך מניות נטוורקס שוו אפס, המזומן + ערך מניות נוכחי + אופ' מביא אץ ערך 1 ע.נ להערכתי לכ 80 אג'. לאחר ההסדר כל החובות נמחקים ויש סבירות שערך המניה יעלה, במקרה כזה יש מצב שיתקבל ערך מעל הערך המתואם. בכל מקרה שווה הרבה מעל מחיר נוכחי של א' ובמיוחד של ב' (שתי הסדרות יקבלו אותו דבר בדיוק). דעה אישית ולא המלצה. ג.נ. מחזיק.
  סגור
 • כצפוי כולם הצביעו בעד ההסדר.ההסדר יוצא לדרך
  רואה ומראה 30/06/2013 08:02
  הגב לתגובה זו
  0 0
  תוצאות ההצבעה התפרסמו, ברכות למצביעים/למחזיקים.
  סגור
 • 10.
  רשלנות של להבה
  יואב 27/06/2013 15:21
  הגב לתגובה זו
  2 4
  מדוע לא תפסת את מניות סקיילקס כאשר עדיין היו שוות 15 ש״ח? מדוע לא תתפסו את המניות כעת יחד עם הסכמה של בעלי אגח סקיילקס לא ללכת לפירעון מידי? אין צורך בבן דוב להמשיך ולייבא את מכשירי סמסונג (תקן אותי אם אני טועה) המסקנה שלי היא שאתם עושי דברו של בן דוב. האם נראה לך הגיוני שההסדר לוקח כל כך הרבה זמן?? מסכנים בעלי האגח. בגלל כל זה אני וכל מי שאני מכיר מסרבים להשקיע עם בתי השקעות!!!
  סגור
 • תשובה
  מיכה צ'רניאק 27/06/2013 17:07
  הגב לתגובה זו
  5 1
  1- "לא תופסים" מניות אלא ממנים מפרק או נאמן שתפקידו למכור נכסים או לבצע הסדר, מדובר בתהליך ארוך ויקר. 2- מי שביצע את עסקת סבן והארכת זיכיון סמסונג לטוב ולרע הוא אילן בן דוב , אני לא מאמין שמחזיקי האג"ח היו מסוגלים לבצע עסקאות אלו. 3- אין שיתוף פעולה בין מחזיקי אג"ח בחברות שונות (ראה אידיבי) במרץ כשבעלי אג"ח סאני רק עשו רעשים של השתלטות על סאני סקיילקס כמעט פורקה. 4- סמסונג התנתה את המשך הזיכיון בכך שבן דוב יישאר בעל השליטה ( אני מאמין שלבן דוב תרומה בעניין אבל זה המצב).
  סגור
 • 9.
  תכוף
  נווה 27/06/2013 14:24
  הגב לתגובה זו
  3 0
  האם ידוע לך מה נסגר בהסדר? היו לי נירות של אג"ח ג' ובמקומם קיבלתי שורה: "אג"ח ג' הסדר". האם מתי שהוא אמי יראה משהו מזה?
  סגור
 • אתה אמור לקבל משהו עד סוף השנה
  יאיר 28/06/2013 13:40
  הגב לתגובה זו
  0 0
  הנאמן מכר כבר את הניירות שלו, וכעת (נדמה לי עד סוף השנה) אנו אמורים לקבל קצת אגח מהסדרה החדשה וקצת מזומן.
  סגור
 • תודה
  נווה 30/06/2013 08:07
  הגב לתגובה זו
  0 0
  יש לך מושג כמה?
  סגור
 • לצערי אני איני מכיר את מצב ההסדר בחברה זו כיום. (ל"ת)
  מיכה צ'רניאק 27/06/2013 17:07
  הגב לתגובה זו
  1 1
  סגור
 • 8.
  הרבה בעלי חברות משתינים עלינו
  גל 27/06/2013 14:12
  הגב לתגובה זו
  3 0
  המשקעים אבל מעטים עושים את זה מהמקפצה כמו בן דב. מי שחושב שלבן דב עם התרבות הארגונית הקולקלת שלו מגיע לו להישאר רגע נוסף כבעל חברה "מגיע" לו להגיע לעוד הרבה הסדרים
  סגור
 • 7.
  מה השפעת רכישת חבס על מחזיקי אגח אספן ה,אם בכלל?
  אלון 27/06/2013 12:16
  הגב לתגובה זו
  1 0
  אשמח לשמוע הערכתך לגביי NSI, הצפת ערך בשביל אספן(מניה)! בברכה אלון נטע
  סגור
 • לגבי המניה נראה לי גם זה לא יעזור-משהו לא מעוניין בעלית
  יובל 27/06/2013 17:15
  הגב לתגובה זו
  1 0
  המניה כבר יותר מחודשיים יש הצעים גדולים ב-430 שחוסמים עליה במניה-זו דעתי
  סגור
 • אספן
  מיכה צ'רניאק 27/06/2013 17:07
  הגב לתגובה זו
  1 0
  1-אסור לי לענות על שאלות , מלבד אולי התייחסות כללית לנושאים וכמובן לגבי הטור. 2- בעיקרון כל רכישת נכסים שכוללת הגדלת מינוף היא אינה טובה למחזיקי אג"ח כיוון שהיא מגדילה סיכון למחזיקי אג"ח, הירידות החדות באג"ח ה הוכיחו זאת.3- אני איני מכיר את שוק הנדל"ן בהולנד ולכן לא אוכל כלל להתייחס לשאלה האם זו עסקה טובה.
  סגור
 • 6.
  סקיילקס אגח ב' וג'
  רם 27/06/2013 11:14
  הגב לתגובה זו
  2 0
  האם לדעתך יהיה תשלום של אגחים ב' וג' למרות פניה לבית המשפט של אחד המחזיקים לעיכוב התשלום בשל טענה של העדפת נושים? (כל הסדרות אישרו את המהלך)
  סגור
 • תביעה נגד התשלומים
  מיכה צ'רניאק 27/06/2013 12:28
  הגב לתגובה זו
  3 0
  מדובר בסחטן סדרתי ,להזכירך זה אותו מחזיק שפנה לבית המשפט על מנת שלא יאשר את עסקת סבן ( עסקה שלמעשה הצילה את סקיילקס). מדובר במחזיק שבבעלותו אולי אלפים בודדים והוא מנצל את אפשרות התביעה הייצוגית על מנת שיכול להגיש תביעות ללא עלות וזה במטרה להגיע לפשרה בה הוא יקבל תשלום. עד כה בית המשפט דחה את כל התביעות שהוא הגיש. אם השופט יפעיל טיפה מחשבה הוא ידחה את התביעה על סף , גם ללא דחייה של שבוע לבירורים. לדעתי חברת סקיילקס היא זו שצריכה לתבוע אותו על תביעה קנטרנית במיוחד כשהסדרה בה הוא מחזיק הצביעה פה אחד בעד התשלומים (כלומר הוא אפילו לא טרח להצביע נגד). במידה ובית המשפט יחליט מסיבה הזויה לדחות את התשלומים בשבוע הרי ייגרם לסקיילקס נזק אמתי ( החברה תאלץ לשלם ריבית פיגורים בגין השבוע) ולכן תהיה לה עילה אמתית לתביעה . זו דעתי לפחות.
  סגור
 • 5.
  האם לסאני יש אגח חש כלשהו?
  רם 27/06/2013 11:11
  הגב לתגובה זו
  3 0
  מיכה, האם לסאני יש אגח חש כלשהו שלא שולם בעבר ולא נדחה? האם כל מועדי תשלום הריבית נדחו כל הזמן? אם לא נדחו האם תהיה עדיפות למזומן לזכאי הריבית או החש אם יש?
  סגור
 • סאני
  מיכה צ'רניאק 27/06/2013 12:27
  הגב לתגובה זו
  2 0
  רבע מסדרות האג"ח של סאני הן חש כי במרץ השנה לא נדחו תשלומי קרן וריבית – זו אחת הסיבות לסחרור שהחל בסקיילקס במרץ. לא תהיה עדיפות לזכאי חש והם יהיו כמו כל מחזיק אחר באג"ח של סאני.
  סגור
 • 4.
  סאני או סקילקס הארוכות
  רם 27/06/2013 11:08
  הגב לתגובה זו
  2 0
  מיכה נדרשת השוואה בין באגחים המדוברים של סאני לבין הארוכים של סקיילקס בלי הביטחונות.
  סגור
 • אג"ח סאני- אג"ח סקיילקס ארוך
  מיכה צ'רניאק 27/06/2013 12:26
  הגב לתגובה זו
  2 0
  1-אסור לי לענות על השאלה. 2- מה שצריך להיות ברור הוא שהסיכון בסקיילקס הארוכות נמוך מהסיכון באג"ח של סאני ( זה גם מתבטא במחיר כמובן). מחזיקי אג"ח סאני -אחרי המזומנים שיקבלו יישארו עם שתי סדרות אג"ח שהן בעצם אופציות מאוד אגרסיביות על מצבה של סקיילקס ( נכון שבמחיר הנוכחי אלו אופציות שמתקבלות בחינם אבל עדיין אלו אופציות).
  סגור
 • 3.
  סאני + סקיילקס
  מחזיק במניית סאני 27/06/2013 11:05
  הגב לתגובה זו
  6 0
  מיכה תודה רבה על הניתוח המעניין שלך שאלה לי אליך מה ההסתברות שאילן בן דב יימחק מהמסחר את סאני או את סקיילקס ואת מי כדאי לו למחוק לדעתך האישית. תודה רבה ותמשיך בניתוחיך המשכילים.
  סגור
 • סאני-סקיילקס
  מיכה צ'רניאק 27/06/2013 12:26
  הגב לתגובה זו
  4 0
  אני מניח שבן דוב אם היה יכול היה מעדיף למחוק את סאני (סקיילקס זה לא רלוונטי והוא לא ייעשה זאת). לדעתי אם בן דוב היה יכול הוא היה בוחר דווקא באפשרות של מיזוג בין סאני לסקיילקס אבל זה לא פשוט כי במקרה הזה המחזיקים בסקיילקס צפויים להתנגד , אולי בעוד שנה זה יהיה יותר רלוונטי.
  סגור
 • 2.
  סאני
  קורא קבוע 27/06/2013 11:02
  הגב לתגובה זו
  6 0
  מיכה בוקר טוב נא התיחסותך לגבי מעבר לשימור של סאני אם? ומתי? האג"ח להמרה האם יונפקו מניות חדשות או שילקחו מבן דוב.
  סגור
 • סאני
  מיכה צ'רניאק 27/06/2013 12:25
  הגב לתגובה זו
  5 0
  מעבר לשימור – לא מהותי לאחר הסדר המניה תצא משימור בכול מקרה. מדובר על אג"ח להמרה למניות חדשות אשר יהוו בדילול מלא כ 40% מהחברה.
  סגור
 • 1.
  סאני
  מאיר 27/06/2013 10:37
  הגב לתגובה זו
  3 0
  מיכה תודה על הטור המושקע. מס' שאלות: 1. ממה נובע ההבדל בין כמות האג"ח לערכו(הכוונה להבדל בין 227 מיל' אגח לבין 247 מיל' ש"ח)? האם מדובר בהצטברות הריביות שלא שולמו? 2. פורסם שבן דב מחזיק אישית במובילאיי. מדוע שלא ימכור את מניותיו ויזרים לסאני הון במסגרת הנפקת זכויות? 3.בטור הקודם כתבת על התנגדות למתווה עם ויולה. אשמח אם תוכל להרחיב בנושא. 4. מתי להערכתך ההסדר יושלם? 5.שארית ההחזקה במובילאיי(שלא תימכר בהצעת המכר), תצא למכרז כמו מניות תפוז? 6. האם לדעתך סאני צריכה להמשיך להחזיק את מניות פרטנר או שעדיף לה למכור אותן כבר עכשיו? תודה
  סגור
 • סאני
  מיכה צ'רניאק 27/06/2013 12:25
  הגב לתגובה זו
  3 1
  - כן, מדובר על ריביות והצמדה. 2- נכון , למרות שבן דוב לא מפרט כמה הוא מחזיק, יש לו החזקה. מה שאוכל לומר שעובדים על זה יחד עם העניין של ההלוואה מויולה. 3- ההתנגדות למתווה ויולה לא נובעת בגלל סקיילקס (לדעתי למחזיקי האג"ח של סקיילקס ובמיוחד הארוכות זו עסקה מצוינת) , ההתנגדות נובעת מהכיוון של מחזיקי אג"ח סאני, בעיקר מהשינוי שבוצע ובו ויולה דורשת לקבל ללא תמורה 4 מיליון מניות סקיילקס כחלק מהתמורה בגין ההלוואה. הדרישה היא במקום 4 מיליון אופציות. מדובר בהטבה של 16 מיליון ₪ בערך . אני מניח שכעת במידה וכל הנושאים בסקיילקס יסתדרו (כולל הדחייה בתשלום לאג"ח להמרה) תהיה לסקיילקס אפשרות לשפר סעיף זה למתכונתו הקודמת. 5- כן , אלא אם כן מחזיקי האג"ח יחליטו שעדיף להם להמתין עוד שנה ולמכור במסגרת הנפקה לציבור. 6- שאלה קשה. אני מאמין שעדיף למכור ולחלק את הכסף ושכול מחזיק יחליט מה הוא רוצה לעשות בכסף. אחרים חושבים שמחיר מניית פרטנר יהיה גבוה יותר בעוד שנה ולכן עדיף להמתין לשנה הבאה עם המכירה.
  סגור