מהפטנטים של הראש הישראלי: חברות החזקה והאג"ח שלהן

רו"ח רון אלקון ורו"ח ערן קלינסקי, אנליסטים בבית ההשקעות אפסילון, סוקרים את כדאיות ההשקעה בחברות ההחזקה בכלל ופטרוכימיים בפרט
הראש הישראלי לא מפסיק להמציא לנו פטנטים. חוץ מכמה המצאות שוליות כמו תרופת הקופקסון, טפטפות, מערכת כיפת ברזל והמצאות קצת יותר חשובות כמו עגבניות השרי והטאקי, מדינתנו היא ללא ספק מובילה עולמית בתחום חברות ההחזקה.

מדד ת"א 100 משופע בחברות החזקה, כגון ה חברה לישראל +0.4% חברה לישראל 72,940 +0.4% חברה לישראל בסיס:72,650 פתיחה:72,250 גבוה:73,350 נמוך:72,220 תמורה:5,607,454 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , דלק קבוצה -0.16% דלק קבוצה 45,060 -0.16% דלק קבוצה בסיס:45,130 פתיחה:45,000 גבוה:45,190 נמוך:44,230 תמורה:6,494,477 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , גזית גלוב -0.96% גזית גלוב 3,511 -0.96% גזית גלוב בסיס:3,545 פתיחה:3,545 גבוה:3,545 נמוך:3,507 תמורה:3,707,311 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , אפריקה +1.94% אפריקה 10.5 +1.94% אפריקה בסיס:10.3 פתיחה:10.6 גבוה:10.6 נמוך:10.5 תמורה:29,268 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , אלוני חץ +0.99% אלוני חץ 5,100 +0.99% אלוני חץ בסיס:5,050 פתיחה:5,021 גבוה:5,130 נמוך:5,021 תמורה:16,739,323 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , סאני תקשורת +0.29% סאני תקשורת 175.4 +0.29% סאני תקשורת בסיס:174.9 פתיחה:178 גבוה:178 נמוך:175 תמורה:28,686 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ועוד. חברות מסוג זה אינן מוכרות מוצרים או שירותים, אלא מחזיקות בהשקעות שונות על מנת ליהנות מעליית ערך שלהן. חברות אלו משתמשות במינוף על מנת להגדיל את הרווחיות והתשואה על ההון. אולם המינוף הוא פילגש הפכפכה. כאשר ערך ההשקעות יורד - החברה נקלעת לבעיה, מפני שההון העצמי נמחק בקצב גבוה מקצב ירידת ההשקעה, ומפני שהמלווים, שעלולים למחוק חלק מהשקעתם, דורשים גבוהה יותר והגדלת בטחונות. בדרך זו מכניסים את החברה למעגל קסמים שלילי.

אחת מחברות ההחזקה המעניינות בשוק היא פטרוכימיים -4.9% פטרוכימיים 391.7 -4.9% פטרוכימיים בסיס:411.9 פתיחה:411.9 גבוה:392 נמוך:390 תמורה:4,700 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , אשר הנכס העיקרי שלה הוא החזקה של כ-30.7% ממניות בזן -0.27% בזן 185.6 -0.27% בזן בסיס:186.1 פתיחה:185.1 גבוה:186.8 נמוך:185.1 תמורה:5,311,339 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . בדיעבד, מתברר כי התלות המהותית במניית בזן, עלתה לחברה (לפחות בינתיים) ביוקר. בזן, היוותה כ-90% מתיק ההחזקות של פטרוכימיים עד לפני מספר שנים, אך סבלה בשנים האחרונות מירידה חדה ברווחיות, כתוצאה מירידה מהותית במרווחי הזיקוק באירופה, עליית מחירי הנפט והפסקת הזרמת הגז הטבעי ע"י EMG המצרית שאילצה אותה להשתמש בתחליפים יקרים בהרבה. כל זה קרה בדיוק כאשר בזן הייתה בעיצומו של תהליך שדרוג יקר וארוך של בית הזיקוק בחיפה (פרויקט הפצחן המימני), אשר הגדיל משמעותית את המינוף של בזן ועצר את חלוקת הדיבידנדים שאפיינה אותה.

על רקע זה מניית בזן צנחה מאז 2008 ב-43%, ובכך מחקה מעל מיליארד ש' משווי החזקותיה של פטרוכימיים. בתגובה, מניית פטרוכימיים ירדה בכ-90% ואגרות החוב של החברה איבדו גם הן עשרות אחוזים מערכן. הנהלת החברה לא נותרה אדישה ופעלה להנפיק שתי סדרות לפני כשנתיים (שהתבררו בינתיים שהיו במח"מ קצר מדי). היא מנסה למכור את החזקתה באבגול, פעלה להארכת האג"ח באמצעות הצעה למחזיקי האגרות הקצרות ונטולות השעבודים להחליפן בסדרות ארוכות עם שעבודים (חלקיים) ואף השיגה הסכמה של החברה לישראל, שותפתה בבזן, להעמיד לרשותה בתנאים מסוימים חלק מהחזקותיה בבז"ן לשם קבלת מימון נוסף.

כיום, לפטרוכימיים חוב ברוטו בהיקף של כ-2 מיליארד ש', כשמנגד ישנם מזומנים בהיקף של כ-280 מיליון ש'. החזקה בבז"ן שוויה בבורסה הוא כ-1.4 מיליארד ש', והחזקה של כ-24% ממניות אבגול ואופציה בכסף לרכישת מניות נוספות מידי השותפים באבגול. לפי שווי השוק של מניות אבגול, ההחזקה במניות ובאופציה מסתכמת בכ-280 מיליון ש', כאשר החברה מנהלת מו"מ למכירת החזקותיה באבגול לקרן א'תמבה הבריטית תמורת כ-360 מיליון ש'. כלומר, כפי שניתן לראות בטבלה, שווי השוק של נכסי החברה נמוך מעט משווי החוב שלה.

אחרי שהבנו את תמונת המצב כיום, יש לבחון מה קורה בנכס הבסיס העיקרי (בזן), ומהם הצרכים התזרימים של פטרוכימיים. במילים אחרות, מה הסיכוי של נכס הבסיס להתאושש ומה הסיכוי שפטרוכימיים עצמה תצליח להחזיק מעמד עד שהוא יתאושש?

בהיבט של בזן נראה כי צפוי שיפור על רקע ההפעלה הצפויה לקראת סוף השנה של הפצחן המימני. שיפור שאמור להגדיל מהותית את מרווח הזיקוק ממנו נהנית בזן. על רקע התחזית לחידוש אספקת גז טבעי (שהפעם יגיע ממאגרי נועה ותמר), שיחסוך לחברה הוצאות של מאות מיליוני ש' מדי שנה.

כמו כן, מרווחי הזיקוק באירופה התאוששו מעט בחודשים האחרונים. כל אלו צפויים להוביל לשיפור מהותי ב-EBITDA ובתזרים המזומנים של בז"ן, כאשר ההערכות הן שבשנת 2014 בזן תחזור לחלק דיבידנדים.

בהיבט הנזילות, פטרוכימיים צריכה בשנתיים הקרובות לשלם בגין קרן וריביות סכום של כ-510 מיליון ש', במקביל להוצאות הנהלה וכלליות בהיקף של כ-10 מיליון ש' בשנה. בקופתה, לאחר קבלת הלוואה מקרן בראשית בחודש שעבר בהיקף של 120 מיליון ש', מזומנים בהיקף של כ-285 מיליון ש' וברשותה מניות לא משועבדות של בז"ן בשווי כ-169 מיליון ש' וההחזקה לא משועבדת באבגול ששוויה נע בטווח של 280-360 מיליון ש'. לפיכך, בתרחיש של השלמת העסקה למכירת אבגול, המזומנים בקופתה צפויים לעלות על 600 מיליון ש' ולאפשר לחברה לצלוח את תקופת היובש של הדיבידנדים מבזן.

בתרחיש של ביטול עסקת אבגול עדיין סביר להניח שהחברה תצליח לגייס מימון כנגד הנכסים הלא משועבדים שיאפשר לה לצלוח את התקופה שעד 2014. עקב זאת, משקיעים המאמינים שמניית בזן תתאושש או אפילו רק תחזיק מעמד, אגרות החוב של פטרוכימיים יכולות להיות השקעה מעניינת.

כפי שניתן לראות בטבלה, ניתן לחלק את האגרות לשלושה סוגים:
- האגרות הקצורות נטולות השעבודים (סדרות ה' ו-ו') שנסחרות עמוק מתחת לפארי.
- סדרה קצרה עם שעבוד ראשון על מניות בז"ן ופקדון בסך כ-10 מיליון ש' (סדרה ד'). השעבודים שווים כיום יותר מהפארי וגם האגרת נסחרת מעל לפארי.
- שתי סדרות במח"מ ארוך עם שעבוד ראשון על מניות בז"ן, ששווין כיום מכסה רק חלק מהפארי (סדרות ב' ו-ג') והן נסחרות נסחרות בדומה לשווי השעבודים.

בתור נקודה למחשבה, נציין כי סדרות ה' ו-ו' אמנם נטולות שעבודים, אולם הן במח"מ קצר יחסית וחדלות פרעון מולן עלולה להביא את פטרוכימיים כולה ל-CROSS DEFAULT, שאולי אינו נוראי כרגע בעבורן כאשר הנכסים מהווים כ-95% עד 99% מסך החוב, בעוד הן נסחרת עמוק מתחת לפארי.

רבע מסדרה ה' אמור להיפרע בשווי הפארי בסוף החודש וכך להחזיר הביתה כשליש משווי השוק הנוכחי שלה. עוד חשוב לציין כי הסדרות הארוכות במחירן הנוכחי מציעות שוטפת של כ-10% בשנה, כאשר השעבודים לטובתן נותרים קבועים, ולא יוכלו להשתחרר לפני תחילת תשלומי הקרן שלהן בשנת 2017.

אז למה כן? ולמה לא?
לטובת חלק מהסדרות ישנם שעבודים בדרגה ראשונה על נכס סחיר, מרבית הסדרות נושאות תשואה שוטפת גבוהה, בזן צפויה להציג שיפור.
לעומת זאת, תלות כמעט מוחלטת בביצועי בזן. במה תלוי ההחזר? שיפור בביצועי בז"ן אשר יאפשר לה לחלק דיבידנדים מהותיים החל משנת 2014.

"ח רון אלקון ורו"ח ערן קלינסקי הנם אנליסטים בבית ההשקעות אפסילון. לבית ההשקעות אפסילון ולחברות הקשורות אליו יש או עשוי להיות עניין אישי בני"ע. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות והמידע הינו לידיעה בלבד. שיווק השקעות אינו מהווה תחליף לשיווק המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
תגובות לכתבה(5):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 3.
  רק דבר אחד יכול להציל את החברה
  hgyzv 10/08/2012 17:08
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מכירת מניות בזן הלא משועבדות ורכישת החב הקצר מתחת לפארי. לצערי הרב מנהלי החברה לא פעלו כך בדצמבר 2011 כשהזדמנות פז נקרתה בדרכם והטיעונים שלהם לעניין היו פתטים (משפטיים לכאורה) התוצאה - בעלי המניות ימשיכו להפסיד על חשבון מחזיקי האגח.
  סגור
 • שווי בזן
  אלונסו 16/09/2012 12:18
  הגב לתגובה זו
  0 0
  תחת איזה שווי / מחיר מניה בוצע הניתוח של מניות בזן? ניתוח מדויק חוץ מזה
  סגור
 • 2.
  פטנטים חברות אחזקה והאגח שלהם
  מקצוען 05/08/2012 22:46
  הגב לתגובה זו
  0 0
  נהנתי מאד. אתם צוות לענין
  סגור
 • 1.
  שאלה
  זיו 05/08/2012 18:15
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ממה מורכב ההון העצמי של פטרוכימיים? הכוונה שלי -איך הם מסתירים את ההון העצמי השלילי שלהם לכאורה..
  סגור
 • בזן לא רשומה בספרים לפי שווי שוק (ל"ת)
  אייל 06/08/2012 09:15
  הגב לתגובה זו
  2 1
  סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות