כל מה שצריך לדעת על מס הבורסה

המס על הרווחים בבורסה מצליח בכל פעם מחדש לגרור דיונים סוערים בין המתנגדים  לבין התומכים בו. מי הראשון שהטיל את המס הזה, כמה משלמים ואיך ניתן להפחיתו?
|
(31)
מס על הבורסה, צילום: דוברות המשטרה

המס על הרווחים בבורסה מצליח בכל פעם מחדש לגרור דיונים סוערים בין המתנגדים לתומכים בו. מצד אחד, יש הגיון במס על הבורסה, בדומה למס על שכר ועל רווחי הון. מצד שני - המס הזה כמובן פוגע במחזורי המסחר, והתועלת ממנו (סך הכנסות ממיסים) לא בהכרח עולה על עלותו (פגיעה במחזורי המסחר והרחקת משקיעים מהשוק).     

מה זה בעצם המס על הבורסה?
מס על הבורסה הוא חלק ממשטר מס רחב יותר המוכר כמס רווח הון. במקרה הפרטי הזה מס רווח הון חל על השקעות בניירות ערך. הוותיקים בשוק בוודאי זוכרים שבעבר הבורסה היתה פטורה מתשלום. היסטורית, מדובר במס שהחל בישראל בשנת 2002, ומאז הוא איתנו. בשנת 2011 בעקבות וועדת טרכונברג והמחאה החברתית המס עלה (נגיע לכך בהמשך). אגב, הדיונים על מס אינם חדשים, כבר בממשלת רבין בשנת 1994 ניסה שר האוצר דאז בייגה שוחט להטיל מס רווח הון מתוך ראייה חברתית, אך בסופו של דבר לחץ של אנשי עסקים אמידים שהשקיעו בבורסה על רה"מ המנוח יצחק רבין - עשה את שלו. רבין התקפל בפני בעלי ההון, המס לא הוטל והרווחים על השקעות בניירות ערך נותרו פטורים. מי שהצליחה לעמוד בלחצי בעלי ההון, והטילה את המס היא ממשלתו של אריאל שרון המנוח כעשור לאחר מכן, ומאז המס עולה לדיונים שוב ושוב. 

ביזפורטל מגייסת כתבי שוק הון. אולי זה אתם?

השאירו פרטים ונחזור אליכם

העלאה
* כל השדות חובה

תודה שהשארת פרטים, נשתדל לחזור אלייך בהקדם

איזה מס משלמים על השקעות בבורסה?
הרווחים מהבורסה מוגדרים כאמור כמס רווחי הון, כלומר מעין רווחים חד פעמיים שנובעים מהשקעה הונית, להבדיל מרווחים מעסק. לדוגמה – המשקיע רכש מניה בסכום של  10,000 שקל, ומכר אחרי כמה שנתיים ב-11,000 שקל – משמע הרוויח 1,000 שקל. על הרווחים האלו יש מס. את המס הזה משלמים על רווחים מהשקעות בעת המכירה הוא חל על מגוון השקעות: מניות, איגרות חוב, מק"מ, דיבידנדים וריביות מניירות ערך ישראלים בחו"ל. אפילו על פק"מ בבנק צריך לשלם את המס. 

המס הזה חל על כל המשקיעים בבורסה, אבל אם אתם מוגדרים על ידי רשות המס כ"סוחרים" בניירות ערך (יש הגדרות למי נחשב סוחר בניירות ערך) אזי שיעור המס יהיה גבוה יותר – עסק משלם שיעור מס גבוה ממשקיע שמשלם מס על רווחים.רשות מס הכנסה מחייבת פעילים בשוק ההון שלהם מחזור מעל רף מסוים להגיש דוח מלא - זה עדיין לא אומר שהם סוחרים, אבל מבחינת מס הכנסה הם אינם פטורים מהגשת דוח שנתי. 

מה שיעור המס? 
המס על הבורסה, ברובו עומד על 25% הרווח הריאלי, כאשר בעל שליטה משלם מס בשיעור של 30%. בהשקעות שקליות (לא צמודות) קיים מס של 15%. המס כאמור מתייחס גם לדיבידנדים שהחברות משלמות – ולדוגמה, אם משקיע אמור לקבל 1,000 שקל כדיבידנד הרי שהוא ישלם על הדיבידנד מס של 25%, ויישאר עם תקבלו נטו של 750 שקלים. אותו דבר לגבי ריבית שמתקבלת.

מה זה רווח ריאלי?
הרווח הריאלי הוא הרווח שנותר בניכוי ההצמדה למדד. נחזור לדוגמא, השקענו 10,000 שקלים, ונניח שהרווחנו 1,000 שקלים. המס שנשלם מתחשב בכך שהכסף אמור לשמור על ערכו. אם לדוגמה בתקופה הזו המדד (מדד המחירים לצרכן) עלה ב-3%, הרי שמתוך רווח של 1,000 שקל, 300 שקלים הם רווחים נומינליים, רווחים ששומרים על מצבו של המשקיע בדיוק כפי שהיה בתחילת הדרך. חשוב לשים לב: החישוב של 3% חל על סכום ההשקעה (10,000 שקלים), כלומר 3% ולא על הרווח (שהוא אלף שקלים). מס הכנסה אינו ממסה את הרווח הזה, אלא את הרווח הריאלי – 700 שקלים (1,000 שקלים בניכוי הצמדה של 300 שקלים). ה-700 שקלים הם הרווח הריאלי ועל הסכום הזה חל מס בשיעור של 25% – מס של 175 שקלים (25% מ-700 שקלים). את שיעור המס של 25% משלמים על הרווח הריאלי. שיעור מס זה חל על מניות, קרנות נאמנות, קרנות סל (שמחליפות את תעודות הסל), אופציות, ואגרות חוב צמודות למדד. 

כמה משלמים על השקעות לא צמודות למדד?
אגרות החוב השקליות הן בסטטוס אחר. הרווח על אגרות החוב השקליות הוא 15% על הרווח הנומינלי לא הריאלי – כלומר, לא מנכים מהרווח את ההצמדה למדד, אלא פשוט מס הכנסה מקבל 15% מהרווח בלי קשר למדד. ניירות הערך הרלבנטיים כאן, נוסף לאגרות החוב השקליות, הם המק"מ (מלווה קצר מועד), ופיקדונות שקליים בבנקים. לדוגמה, נניח שהשקעתם בפיקדון שקלי 100 אלף שקל ואחרי שנה הפיקדון פקע בתמורה ל-100.5 אלף שקל. הרווחתם ברוטו 500 שקל, והמס יהיה - 75 שקל (15%), בלי קשר למדד. ההבדל בין המיסוי הזה לבין המיסוי על אפיקים אחרים, נובע מכך שהמס אמור להיות מתואם עם הרווח. במכשירים שקליים, הרווח לא תלוי במדד ולכן אין טעם ומקום לדבר על מס ריאלי. 

מה משלמים על רווח ממניות בחו"ל?
המס על רווח שמומש מנייר ערך במטבע חוץ, או צמוד למטבע חוץ הוא 25%. חובת תשלום המס ושיעורו נקבעים באופן אישי ולא תלויים במיקום גיאוגרפי בו נוצר הרווח. לכן, ישראלי שבוחר לסחור דרך ברוקר בחו"ל חלים עליו אותם כללי מיסוי וחובה עליו לדווח למס הכנסה בסוף שנה על רווח/הפסד מהשקעותיו בחו"ל. אם נוכה מס במקור בחו"ל מרווחים על ניירות ערך זרים, סכום המס שישלם בישראל יהיה המשלים שבין המס שנוכה בחו"ל, למס אותו חייב היחיד בישראל. אם המס שנוכה בחו"ל הוא בשיעור גבוה משיעור המס אותו חייב היחיד בישראל בגין אותו רווח, לא יתקבל (לרוב) החזר מס מרשות המיסים בישראל.

עולה חדש פטור ממס על מכירת מניות פרטיות בחו"ל שהיו לו לפני שעלה לארץ עד 10 שנים לאחר העלייה. תושב חוזר פטור ממס על רווחי הון ממכירת מניירות ערך זרים שאותן רכש בתקופת מגוריו בחו"ל, בתנאי שמכר אותם בתוך 10 שנים מיום חזרתו לארץ.

מתי משלמים את המס?
המס משולם בעת מימוש ניירות הערך (מכירה, פדיון, תשלום ריבית, תשלום דיבידנד), כאשר מממשים ניירות ערך, מס הכנסה מקבל את המס המגיע לו בהתאם לחישוב חודשי. ברוב המקרים (ברוב הבנקים והברוקרים הפרטיים) השיטה היא כזו – סוכמים את המס שמגיע לרשות המס במהלך כל החודש כשמתחשבים כמובן גם בהפסדים שיש לנישום בחודש השוטף, ואז - בסוף החודש מנכים את המס מחשבון הבנק. 

מה קורה אם הפסדתי?
אם מכרתם נייר ערך בהפסד אתם מקבלים קיזוז על ההפסד הזה מרווח עתידי (או רווח שהיה במהלך החודש). זה יכול להיות הפסד שנוצר בחודש מסויים וכבר באותו החודש אתם מנצלים אותו ומקזזים אותו עם רווח בנייר ערך אחר, וזה יכול להיות הפסד שלא מקוזז (ואז הוא נקרא – מגן מס), שיקוזז מול רווחים עתידיים (או שלא יקוזז בכלל אם אין רווחים ואז הוא הולך לאיבוד).

לדוגמא, נניח שבינואר מכרנו נייר ערך בהפסד של 20 אלף שקל ושבחודש מרץ  מכרנו נייר ערך ברווח של 30 אלף שקל, במצב כזה, הרווח החייב במס בחודש מרץ הוא 10 אלף שקל (רווח של 30 אלף מקוזז בהפסד לצרכי מס של 20 אלף שקל), והמס יסתכם ב-2.5 אלף שקל.

ומה קורה, אם חודש אחרי, הפסדנו 50 אלף שקל?  נוצר לנו מעין מגן מס – ומכיוון שהיו לנו רווחים ושילמנו מס בחודשים הקודמים, הרי שבסוף החודש נזכה להחזר בחשבון. כלומר, החישוב הוא על בסיס שנתי ומס הכנסה מחשב באופן אוטומטי לכל סוף חודש את היתרה שלנו ומעדכן אם מגיע לנו החזר או אם אנחנו צריכים לשלם מס.

קיזוז ההפסדים אפשרי גם מול מס ששולם על תשלומי דיבידנדים ותשלומי ריבית, ולא רק מול מס על רווחים מניירות ערך. יש לכם הפסד בשנה מסוימת – אם לא תגישו דוח, לא תקבלו מגן מס.

חשוב לדעת שאם שנה מסוימת הסתיימה בהפסד, אז כדי להעביר את ההפסדים האלו  כמגן מס בשנה הבאה צריך להגיש דוח לרשויות המס. כמו כן חשוב לדעת שמי שמנהל כמה חשבונות של ניירות ערך, ומימש בשנת המס רווחים בחשבון אחד והפסדים בחשבון אחר, יוכל לקזז את ההפסדים כנגד הרווחים רק אם יגיש דוח שנתי לרשות המיסים. 

תגובות לכתבה(31):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 26.
  מס' על המימוש
  עע 11/02/2020 17:38
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אם מימשתי אבל הכסף לא הועבר לחשבון הבנק אלא בחשבון הברוקר האם יש צורך גם לשלם?
  סגור
 • 25.
  מעניין אם יהיה מספיק דירות בעתיד(במדינתנו), למי שירצה?
  מעניין אם 02/10/2018 04:14
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מעניין אם יהיה מספיק דירות בעתיד (במדינתנו), למי שירצה דירה ?. צפי ל 15 מיליון אזרחים בעתיד ..... נשמע המון אזרחים , במדינה קטנה כמו שלנו.
  סגור
 • 24.
  מס מוגזם
  בוגי 30/09/2018 23:01
  הגב לתגובה זו
  3 0
  להחזיר את שיעור ניכוי המס ל-15% בלבד, ואז גם המחזורים בבורסה יגדלו וגם הציבור הרחב "בעיקר עמך} יצטרף לחגיגה וישקיע את הסכומים הפנוים שלו מהשכרמדי חודש ותבוא רווחה לישראל..
  סגור
 • 23.
  תגידו איפה להעלות מיסים ואחרכך איפה להוריד.
  קשקשנים 26/09/2018 10:45
  הגב לתגובה זו
  0 2
  תבינו שהמדינה צריכה סכום מסויים בשביל להתקיים.. מה הפתרון שאתם מציעים בקיצוץ על חשבון הורדת מיסים? להוריד שכר המוריד? פחות רופאים? מה הפתרון? קשקשנים הביתה... כחלון היחיד שעוזר לצעירים. לי באופן אישי, כצעיר נשוי בן 30, הוא סידר את החיים.
  סגור
 • 22.
  אני מתעסק בבורסה ורחוק מלהיות עשיר
  סוחר 25/09/2018 15:11
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סתם עושים לאנשים בטלוויזיה שטיפת מוח שמי שבברוסה הוא עשיר ממש לא . רוב האנשים בעולם שמושקעים הם בכלל לא עשירים אז מה זנ המסים האלה ??? 25 % ? היחידים שנפגעים פה זה המעמד הנמוך ומעמד הביניים העשירים יש להם רואי חשבון שמטפלים בהם . וכדי לכחלון מהר להוריד את המס על הבורסה ל20 אחוז למה את אחוז החסימה הוא לא יעבור .
  סגור
 • טען עוד
 • 21.
  מעמד הביניים ברובות משקיע בבורסה אז תפסיקו לזבל את השכל
  תום 25/09/2018 12:47
  הגב לתגובה זו
  2 0
  שזה מס מוצדק לעשירים כי מי שנדפק ממנו זה מעמד הביניים דיי כבר עם המסים הללו חנקתם לנו את החיים ואת הבורסה
  סגור
 • 20.
  אבל ביבי תמך במס על הבורסה. הביא את טרכטנברג לא לחינם. (ל"ת)
  רבין התקפל 25/09/2018 12:40
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 19.
  לפי דעתי 10% סביר ומקובל (ל"ת)
  pan 24/09/2018 21:12
  הגב לתגובה זו
  7 0
  סגור
 • 18.
  הורדת המס על הבורסה צעד כלכלי נכון (ל"ת)
  כחלון טיפש 24/09/2018 15:53
  הגב לתגובה זו
  13 0
  סגור
 • תמשיכו לחלום שהם יורידו מיסים. אל תשקיעו בבורסה וזהו (ל"ת)
  ביב וכחלון 25/09/2018 12:41
  הגב לתגובה זו
  0 1
  סגור
 • 17.
  אז למרות מה שחופרים לנו רבין לא היה צדיק
  נאור הרוש 24/09/2018 15:06
  הגב לתגובה זו
  9 4
  ענק
  סגור
 • 16.
  מעל איזה מחזור בשנת 2018 חייבים בדיווח למס הכנסה ? (ל"ת)
  ליר 24/09/2018 14:18
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 15.
  הדוגמה לרווח ריאלי שגויה לגמרי. 3 אחוזים מ-1000 זה 30.
  מתמטיקה לכתה ב 24/09/2018 13:16
  הגב לתגובה זו
  0 3
  ולכן הרווח הריאלי נגזר מ-970 שקלים ולא מ- 700
  סגור
 • 3% מ-10,000 - מה הבעיה? (ל"ת)
  דניאל 24/09/2018 19:03
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 14.
  דרושה השוואת מס בורסה למס על נדלן מהש"ח הראשון.
  השוואת מסוי אפיקים 24/09/2018 11:04
  הגב לתגובה זו
  11 0
  בעוד הנדלן להשכרה לאדם מן הישוב פטור ממס עד 5,000ש"ח בחודש השקעה בבורסה במניות או אגרות חוב ממוסה ב- 25%. מה עשו עם ישראל הפכו למשקיעי נדלן (2009 - 2015) כמות המשפחות שבעלות נכס להשכיר עלתה פי 4 בתוך עשור. ההגיון פשוט אם יש למנדהו 1,000,000 ש"ח ויקנה בהם דירה וישכירה ב- 3000 ש"ח יקבל שנתית 36,000ש"ח. בעוד אם יקנה אגרת חוב צמודה שמניבה 3% יקבל 30,000ש"ח (הלמס בקושי מודד אינפלציה) וישלם מתוכם 7,500ש"ח מס. עוד טעות, אגרת חוב שקלית משלת 15% אבל אג"ח דולרי או אירו משלם 25% מס - למה? בנק ישראל מנסה בכל כוחו להחליש את השקל ומשרד האוצר דוחף את עם ישראללקנות שקלים. מה שדרוש הוא פשוט מבנה המס והשוואת אפיקים. יש לדעתי להוריד את מס הבורסה ל- 10% הכל האפיקים ללא חשובי הפסדים שמזמינים תכנוני מס. מן מס מחזור בעת מכירה או בקבלת קופון או דוידנד. בלי קשר להצמדה או מטבע. מצד שני יש לחייב 10% מס מהשקל הראשון ללא קזוז הוצאות לשכ"ד - קבלת 4,000ש"ח שלם 400ש"ח מס. עשו זאת ותקבלו יותר מיסים. יהיה יותר מסחר בבורסה ובהתאמה יותר מיסים נגבים. עשו זאת ותגבו 10% מנדלן מהשקל הראשון ללא הוצאות (מס מחזור).
  סגור
 • 13.
  בקיצור גונבים בעיקר את מעמד הביניים
  תום 24/09/2018 10:32
  הגב לתגובה זו
  8 0
  הכל מסים
  סגור
 • בחרתם לפיד נציג מעמד הביניים שדפק אותכם ואתם עוד
  מגיע לכם 25/09/2018 12:51
  הגב לתגובה זו
  1 0
  נותנים לו מנדטים. כוחו של הטיפש עולה וזה מוכיח שאתם עם לא חכם. לפיד דפק את מעמד הביניים הכי הרבה כי למי יש דירות להשכרה אם לא למעמד הביניים העלה לכם מס רכישה והביא מס שבח על דירה שניה . וגם סירב למכור את כיל שהפנסיה העלובה שלכם נמצאת גם בכיל . והביא את ועדת נווה כדי שתתן מסקנות לגבי כיל והמטומטמים הוציאו מסקנה שבוע אחרי שפוטאש מכרה את מניות כיל . שאפשר למכור את כיל ולא שללו את פוטאש. ואתם בטמטומכם מצביעים לדביל הזה. והוא גם הביא את חובת הגשת דוח מחזור על 811560 אלף שח בזמנו שירד משנה לשנה ודפק את המסכנים עם 200 אלף שח שמכרו כמה פעמים כי למי שיש 200 אלף שח בבנק הוא מולטי מליונר וגם צריך לשלם להם מע"ם ומס יתר תוספת 3% ככה זה כשעם מפגר בוחר בלפיד הגאון
  סגור
 • 12.
  רווח נומינלי
  א 24/09/2018 10:20
  הגב לתגובה זו
  1 1
  טעית בחישוב.הרווח הנומינלי 30 שח ו לא 300כץ שהמס מהיה על 970 שח ולכ 700.
  סגור
 • 11.
  החלון גמור
  שמעון 24/09/2018 10:18
  הגב לתגובה זו
  5 1
  תטיל מס על שכירות ולא מס כזה גבוה על הבורסה.פחדן
  סגור
 • 10.
  כחלון הביתה
  דני 24/09/2018 10:15
  הגב לתגובה זו
  5 0
  שר אוצר בלי שכל.בבחירות הבאות לא יעבור את אחוז החסימה
  סגור
 • 9.
  בפועל לא נעשה קיזוז הפסדים/רווחים
  גיל 24/09/2018 10:14
  הגב לתגובה זו
  4 0
  כיוון שזה מאד מורכב ומסובך
  סגור
 • 8.
  3% מאלף שווה 30 ולא 300
  פיתגורס 24/09/2018 09:57
  הגב לתגובה זו
  2 4
  טעות בכתבה
  סגור
 • 3% מ10k כמה זה גאון? (ל"ת)
  סקגו 24/09/2018 15:04
  הגב לתגובה זו
  3 0
  סגור
 • 7.
  כמה נהוג לשלם מס בחול? (ל"ת)
  מנחם 24/09/2018 09:24
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 6.
  רק לא כחלון
  אבי 24/09/2018 09:08
  הגב לתגובה זו
  9 0
  כחלון נגד העם.אני איתו גמרתי בבחירות.לצערי בחרתי בו
  סגור
 • 5.
  להוריד את המס על הבורסה
  דניאל 24/09/2018 08:59
  הגב לתגובה זו
  6 1
  למה על נדלן משלמים פחות מס הכנסה?
  סגור
 • 4.
  כתבה מעולה. תודה רבה! (ל"ת)
  משקיע 24/09/2018 08:28
  הגב לתגובה זו
  2 3
  סגור
 • 3.
  מאז שהוטל המס-נעלמו המשקיעים לטובת הנדל"ן (ל"ת)
  הבריחו את המשקיעים 24/09/2018 08:02
  הגב לתגובה זו
  6 0
  סגור
 • 2.
  לא חידשתם כלום. בפועל שר האוצר "החברתי" פוזל
  יוסף 24/09/2018 07:04
  הגב לתגובה זו
  9 0
  לכל המפלגות הוא מפחד שמא יחימוביץ תכתוב עליו פוסט שהוא לא חברתי ואז יהיה לו קשה להיות שר אוצר למרות שהשמועה אומרת שהוא ולפיד יתחרו על תפקיד שר החוץ והעם צריך להשאיר אותם בחוץ. מס על הבורסה פוגע יותר מאשר מועיל. כיום הכסף של כולם מושקע בבורסה ובגלל המס הבורסה לא עולה ולא תעלה חסכונות הצבור לעת זקנה נפגעים קשות. כל חודש מוזרמים מליונים לחסכון לזקנה אבל הבורסה לא עולה . אף אחד לא שואל את עצמו לאן נעלם הכסף טריליונים של כסף הולכים לאיבוד. רק טיפש משקיע בבורסה הישראלית וסופג גם מכתבים ממס הכנסה בגלל דוח מחזור עלוב. לפיד וכחלון הרסו כל מה שהם נגעו בשם הכסא שלהם . בבחירות הבאות העם חייב להתפכח ולהעיף אותם מהשלטון או שכל אזרח יגיע למצב שבו יולאמו לו כל הכספים בבנקים והרכוש כי המדינה תגיע בעזרת החברתיים העלובים האלה לפשיטת רגל
  סגור
 • 1.
  מס על מס על מס... בסוף המדינה לוקחת את הרוב!
  אזרח 24/09/2018 03:17
  הגב לתגובה זו
  8 0
  מס הכנסה + בריאות + ביטוח לאומי מעבודה כשכיר. אח"כ מסי קניה, מכסים ומע"מ אגרות והיטלים, ורשיונות... ממה שנישאר לחיסכון שןב פעם מס ממה שכבר שולם עליו מס... אנחנו עבדים של הפוליטיקאים.....
  סגור
 • כחלון מעולה (ל"ת)
  מאיר 25/09/2018 10:13
  הגב לתגובה זו
  1 4
  סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות