אודות החברה

מודיעין אנרגיה - שותפות מוגבלת
115,789
חיפושי נפט וגז
1992
קוסט פורר גבאי את קסירר
345
550012405
073-2683611
073-2683615
מרכז עזריאלי 3, תל אביב 67023
מודיעין אנרגיה - שותפות מוגבלת נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין מודיעין אנרגיה ניהול כשותף כללי, לבין מודיעין אנרגיה נאמנויות כשותף המוגבל. בהתאם להסכם זה, עוסקת מודיעין בתחום פעילות אחד - חיפושי נפט וגז.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות