אודות החברה

ישראמקו - נגב 2, שותפות מוגבלת
2,476,477
חיפושי נפט וגז
1989
סומך חייקין
---
232
550010003
03-9229225
03-9229255
ת.ד 2695, פתח-תקוה 4912601
השותפות, ישראמקו - נגב 2, נוסדה על פי הסכם שותפות שנחתם בין ישראמקו אויל אנד גז כשותף כללי מצד אחד, ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני.
ישראמקו יהש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות