מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 5.43 2 465,830.68
בעלי עניין 48.35 2 4,151,860.83
ציבור 46.22 -- 3,969,556.61

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
244 8.46 8,491,173.05 767,177.49

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
מיטב תכלית 2.02 182,847
קסם 1.77 160,823
פסגות 1.71 155,308
הראל 0.93 84,412
איילון 0.43 39,372

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה