אודות החברה

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
9,887,525
בנקים
1922
סומך חייקין
593
520029083
03-5196223
03-5100316
שד' רוטשילד 42, תל-אביב 66883
פעילותו העסקית של התאגיד, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, ושל החברות המוחזקות שלו מתמקדת בשישה מישורים עיקריים:
- תיווך פיננסי בין מפקידים ללווים. ההכנסות מפעילות זו מהוות את מקור הרווח העיקרי של קבוצת הבינלאומי.
- שירותים פיננסים ובנקאיים מניבי עמלות במגוון פעילויות בתחומי המט"ח, הסחר הבינלאומי, ניירות הערך, שירותי מידע, כרטיסי אשראי, מכשירים פיננסיים נגזרים וכיו"ב.
- ייעוץ השקעות וייעוץ פנסיוני.
- השקעת כספי הנוסטרו של הבנק וניהול סיכוני שוק ונזילות.
- שירותי תפעול בנקאיים בתחום קופות הגמל וקרנות נאמנות.
- שירותי נאמנות לפרטיים ומוסדיים, באמצעות החברה לנאמנות.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות