מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 39.87 5 3,192,354.5
בעלי עניין 7.32 4 585,259.63
ציבור 52.81 -- 4,225,125.14

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
81 4.31 2,638,902.93 269,695.88

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
מיטב תכלית 0.97 60,557
קסם 0.96 59,972
אלטשולר שחם 0.82 51,338
פסגות 0.74 46,550
הראל 0.51 31,681

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה