אודות החברה

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ
19,452
אנרגיה
1961
בריטמן אלמגור זהר ושות'
---
756
520029315
03-6955559
03-6964111
רח' ראול וולנברג 20, תל אביב 6971916
החברה, מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ, הינה חברת החזקות. החזקות החברה מתמקדות בתחום האנרגיה, באמצעות החזקותיה במניות בז"ן (שהינה חברה ציבורית). בז"ן והחברות המוחזקות על ידה הינן חברות תעשייתיות, העוסקות בארבעה תחומי פעילות עיקריים משיקים:
- תחום הדלקים: ייצור מוצרי נפט.
- תחום הפולימרים: ייצור פולימרים, המשמשים חומר גלם לתעשיית הפלסטיקה.
- תחום הארומטיים: ייצור חומרים ארומטיים, המשמשים חומרי גלם בתעשיית הכימיה והפטרוכימיה.
- אחר: בנוסף עוסקות חברות קבוצת בז"ן בפעילויות שאינן מהותיות כגון תחום השמנים והשעוות ותחום הסחר.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות