אודות החברה

אלקו בע"מ
4,164,813
השקעה ואחזקות
1949
קוסט פורר גבאי את קסירר
694
520025370
03-6939696
03-6939689
רח' יגאל אלון 98, תל-אביב 6789141
החברה, אלקו בע"מ, עוסקת בייזום, פיתוח, ניהול והכוונה של חברות ומיזמים עסקיים. באמצעות חברות הקבוצה, פועלת אלקו לניצול הזדמנויות עסקיות בתחומים שונים. עיקר הפעילות מתבצעת באמצעות חברות בת ציבוריות:
- אלקטרה: הפועלת בתחום שירותים למבנים ותשתיות, ובכלל זה התקנה ושירות של מערכות מיזוג אויר מרכזי, מעליות, תברואה, תשתיות, פתרונות אבטחה ומיגון משולבים, חשמל וצנרת, בניה, פיקוח וניהול נדל"ן, ייזום נדל"ן, ניהול ותחזוקת נכסים.
- אלקטרה מוצרי צריכה: יבוא, ייצור, יצוא, שיווק, מכירה והפצה של מוצרי צריכה חשמליים ומתן שירותים למוצרים, הפעלת רשתות שיווק קמעונאיות למכירת מוצרי חשמל, פעילות תקשורת סלולרית באמצעות גולן טלקום ובנדל"ן להשקעה.
- אלקטרה נדל"ן: רכישה, ניהול והשבחה של מקבצי דיור להשכרה בדרום מזרח ארה"ב, ובתחום הנדל"ן המניב ובייזום בארץ ובחו"ל.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות